Nyheter omsorg och socialt stöd

Hatten av för Heijkensköldska

2019-11-07

Vård- och omsorgsboendet firade 20 år i veckan och firade som det var 1999 med trubadur, cider, tårta och kaffe, tal från politiker och nya och gamla chefer sant trogna medarbetare.

Ingrid Mårtensson, verksamhetens första chef, var tillbaka för en eftermiddag och berättade om starten av verksamheten.

Pia Sjöstrand, äldreomsorgsnämndens ordförande överräckte blommor till Heijkensköldska gårdens nuvarande chef Raakel Kuusiniemi.

Ingrid Mårtensson och de sex medarbetare som arbetat på vård- och omsorgsboendet ända sedan det startade 1999 stod i centrum för firandet, för dagen utrustade med guldhattar.

Brukare, anhöriga, medarbetare och inbjudna gäster underhölls sedan av en trubadur varpå det serverades fika på avdelningarna. Tillställningen var mycket uppskattad och välbesökt.