Nyheter omsorg och socialt stöd

Mötesplatser för seniorer slutar med uteaktiviteter

2020-11-20

Den kraftiga ökningen av covid-19 fall i Södertälje gör att mötesplatserna för seniorer måste sluta med uteaktiviteter från och med den 23 november. Kommunen kommer nu se över möjligheterna att så snart som möjligt fortsätta bedriva någon form aktiviteter för seniorer på ett säkert sätt under corona.

Då mötesplatserna tidigare i höst även stängde sina inneaktiviteter på Bergvik och Morkullan innebär detta att alla aktiviteter på mötesplatserna kommer vara stängda framöver.