Nyheter omsorg och socialt stöd

Serviceteamet ser till att vård – och omsorgspersonalen kan fokusera på omvårdnad

2020-04-23

Teamet har under två veckors tid tagit uppdrag från enheter på omsorgskontoret så att medarbetarna där kan fokusera på omvårdnadsuppdraget nu när personalbeläggningen är lägre än vanligtvis.

Serviceteamet består utav Arbetskonsulenter, som normalt arbetar vid socialkontoret med arbetsmarknadsinsatser. De har i samverkan med Bemanningsservice startat detta initiativ.

Fredrik Andersson, arbetskonsulent vid Arbetsmarknad - som tillhör socialkontoret, fick frågan av sin chef om att ta rollen att leda detta team. Han tycker att det kändes klockrent att få göra någonting konkret och hjälpa till i den samhällssituation som vi alla har hamnat i. Hans kollegor var också positiva till initiativet och började omgående fundera på vad de skulle kunna hjälpa till med.

- Det här är arbetsuppgifter som inte liknar våra ordinarie, det vi kan göra är att vi kan avlasta de som arbetar i hemtjänsten eller på vårdboenden med det praktiska, säger Fredrik.

Även fast teamet är relativt nystartad har de redan fått in uppdrag. De ser till att hemtjänstens bilar blir servade och får däcken bytta. De har hjälp till med in och utflytt på ett boende och åkt till återvinningen med saker. De har handlat varor till hemtjänstens brukare vilket innebär att de hämtar inköpslistor på hemtjänstenhetens kontor, åker och handlar för att sedan leverera varor till kontoret, och en del även direkt till brukarna.

- Det känns verkligen som att vi gör någonting meningsfullt för burkarna och vi hoppas att fler upptäcker oss och den nytta som vi kan göra för omsorgen, konstaterar Fredrik.

Han har även upptäckt en annan positiv effekt av det nya uppdraget.

- Vi har fått mycket bättre kunskap om andra kontor på kommunen som vi vanligtvis inte är i kontakt med. Det här har ökat ”vi-känslan”, det känns verkligen att vi tar den här fajten mot viruset tillsammans, säger Fredrik.

Tanja Pitkänen, enhetschef för Arbetsmarknad, ställde om tidigt när hon såg behovet av arbetskraft för att stötta samhällsviktiga funktioner.

- När vi började se att sjuktalen hos omsorgspersonalen steg, såg jag potentialen och förstod att vi kunde hjälpa till. Mina medarbetare arbetar normalt med att vägleda, guida och lotsa personer som står långt från arbetsmarknaden till hållbara lösningar och nå egen försörjning. De ville fortsätta göra skillnad och det här var ett konkret sätt där de både ser och upplever nyttan på en gång, berättar Tanja.