Nyheter omsorg och socialt stöd

Ring stödtelefonen för familjer

2020-03-27

Isolering, osäkerhet och oro i samband med coronakrisen leder till problem i många familjer. Du som vill prata med någon och få stöd och råd är välkommen att ringa barn och ungdoms stödtelefon för familjer.  

Coronakrisen gör att många familjer kan känna oro, kanske är man hemma tillsammans mer än vanligt och risken för konflikter ökar när vi är oroliga. Många kan också uppleva att det är svårt att prata med sina barn om oron i samhället. Vi vet också att familjer kan få ökade problem med missbruk och psykisk ohälsa när mycket är osäkert.

Du kan få stöd via telefon, boka in samtal hos oss, bli lotsad vidare och även få digitala möten med familjebehandlare. De digitala mötesrummen är sekretesskyddade, så på så sätt kan vi erbjuda stöd även till familjer som av olika skäl inte kan besöka oss.

Du når oss på 08-523 022 42 kl 9-11 samt 13-15 på vardagar.

Välkommen att höra av dig!

Läs mer om hur vårt stöd till familjer fungerar