Nyheter omsorg och socialt stöd

Vaccination mot covid-19 för medarbetare inom äldreomsorg, hemtjänst, LSS och socialpsykiatri

bild på vaccinspruta.

2021-01-11

Ett erbjudande om vaccination för personal i kommunal vård och omsorg, utförd i kommunal eller privat regi, börjar gälla den 11 januari 2020.

Under tre månader erbjuds berörd personal en prioriterad vaccination mot covid-19 som startar innan allmänheten ges möjlighet att vaccinera sig. Insatsen genomförs av vårdgivaren VaccinDirekt på uppdrag av Region Stockholm.

Södertälje kommun har skickat ut information om prioriterade grupper för till privata utförare inom boenden och hemtjänstgrupper. Medarbetare i desssa verksamheter får vända sig till sin närmsta chef gällande prioritering och vaccinering för covid-19.

Enbart medarbetare inom kommunal vård och omsorg (privata och kommunala) får använda den prioriterade bokningsrutinen.

Erbjudande och ansvar

  • Erbjudandet distribueras till berörda verksamhetschefer i länets alla kommuner via respektive kommuns vaccinationssamordnares försorg.
  • Erbjudandet omfattar cirka 58 000 personer som har någon form av anställning eller uppdrag, både i privat och kommunal försorg, inom äldreomsorgen eller som arbetar nära boende och omsorgstagare inom en av Stockholms läns kommuner inklusive Norrtälje kommun.
  • Region Stockholm ansvarar för att erbjuda och genomföra vaccinering.