Nyheter omsorg och socialt stöd

Vaccination mot covid-19 för prioriterade medarbetare i fas 1

bild på vaccinspruta.

2021-01-11

Ett erbjudande om vaccination för personal i kommunal vård och omsorg, utförd i kommunal eller privat regi, börjar gälla den 11 januari 2020. Erbjudandet om vaccination mot covid-19 gäller prioriterade medarbetare i fas 1 inom: äldreomsorg, hemtjänst, LSS, socialpsykiatri och särskola (medarbetare inom särskola som arbetar i nära omvårdnad).

Under tre månader erbjuds berörd personal en prioriterad vaccination mot covid-19 som startar innan allmänheten ges möjlighet att vaccinera sig. Insatsen genomförs av vårdgivaren VaccinDirekt på uppdrag av Region Stockholm.

De medarbetare som tillhör den prioriterade gruppen i fas 1 har fått ett personligt mejl med instruktioner för att boka tid för vaccination.

Södertälje kommun har skickat ut information om prioriterade grupper till privata utförare inom boenden och hemtjänstgrupper. Medarbetare i dessa verksamheter får vända sig till sin närmsta chef gällande prioritering och vaccinering för covid-19.

Mer om prioriteringsordningen för vaccination mot covid-19 utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer på 1177.se

Enbart medarbetare inom kommunal vård och omsorg (privata och kommunala) får använda den prioriterade bokningsrutinen.

Erbjudande och ansvar

  • Erbjudandet distribueras till berörda verksamhetschefer i länets alla kommuner via respektive kommuns vaccinationssamordnares försorg.
  • Erbjudandet omfattar cirka 58 000 personer som har någon form av anställning eller uppdrag, både i privat och kommunal försorg, inom äldreomsorgen eller som arbetar nära boende och omsorgstagare inom en av Stockholms läns kommuner inklusive Norrtälje kommun.
  • Region Stockholm ansvarar för att erbjuda och genomföra vaccinering.