Rehabiliteringsenheterna Grengården, Sydgården och Österäng har flyttat ihop

Efter 21 år i olika lokaler har rehabiliteringsenheterna Grengården, Sydgården och Österång flyttat till en gemensam lokal i centrala Södertälje. I samband med det har de bytt namn till Nygårdens psykos- och rehabiliteringsenhet.

Den nya lokalen ligger på Nygatan 4 (se karta) i centrala Södertälje. Lokalen har flera plan:

  • På plan 1 finns en rymlig träfflokal där det också finns kaffe och enklare förtäring till försäljning, grupp- och samtalsrum och aktivitetsrum för till exempel måleri, keramik, musik och sömnad. Här finns också ett dataraum.
  • På plan 2 finns reception, grupprum och medicinmottagning
  • På plan 3 och 4 finns kontor för personalen.

Nytt telefonnummer

Du som vill komma i kontakt med oss som arbetar i träfflokalen når oss på telefonnummer 08-523 060 70. Du som vill komma i kontakt med medarbetare inom social- och omsorgskontoret ringer till kommunens kontaktcenter på telefonnummer 08-523 010 00, så kopplar de dig vidare till rätt handläggare.

Du som däremot vill komma i kontakt med receptionen för medicinska frågor ringer på telefonnummer 08-123 677 90.

Kort fakta

Vi erbjuder den som har en psykisk funktionsnedsättning stöd och behandling i öppenvård. Här arbetar bland annat rehabiliteringsassistenter, arbetsterapeuter och socialsekreterare samt sjuksköterskor, skötare, psykologer och specialistläkare inom psykiatri. Nygården psykos- och rehabiliteringsenhet drivs i samverkan mellan socialtjänsten, Södertälje kommun och Psykiatricentrum Södertälje.