Vad händer när jag kontaktar socialpsykiatri myndighet?

När du kontaktar oss på myndighet socialpsykiatri erbjuder vi dig ett inledande informationssamtal med en socialsekreterare.  Du får information om vilket stöd som vi kan erbjuda. 

Om du sedan ansöker om något stöd så inleds en utredning. Här kan du läsa mer om hur en utredning går till.

Till oss kan också polis, sjukvårdspersonal och anhöriga till någon med psykisk vända sig och anmäla oro eller få rådgivning.

Du som lever med någon eller stöder någon som har psykisk ohälsa kan få råd och hjälp av våra anhörigkonsulenter.