Socialjouren - vid behov av akut hjälp

Socialjouren i Södertälje är till för dig som bor i Södertälje, Nykvarn, Salem och Trosa kommuner. Socialjouren ger råd, stöd och hjälp i akuta situationer. Socialjouren prioriterar insatser där barn och ungdomar är inblandade samt fridskränkningsärenden.

Socialjouren ger stöd fram tills du kan få hjälp av en socialsekreterare som arbetar dagtid på den enhet där ditt ärende ska handläggas. Socialjouren kan ge råd och stöd per telefon samt vid behov avtala om möte eller hembesök.

Socialjouren har öppet alla dagar under hela året efter ordinarie kontorstid.

Socialjourens öppettider och telefon:

Måndag - Torsdag: kl. 17.00 - 24.00
Fredag: kl. 17.00 - 01.00
Lördag: kl. 16.00 - 01.00
Söndag: kl. 16.00 - 01.00

Socialjouren når du på telefon 08-523 038 70 eller fax 08-523 028 10.

Under tider då Socialjouren inte har öppet kan du för mycket akuta barn-, ungdoms- och fridskränkningsärenden nå handläggare som har beredskap på tel 08-523 038 83