Socialjouren - vid behov av akut hjälp

Socialjouren i Södertälje är till för dig som bor i Södertälje, Nykvarn, Salem och Trosa kommuner. Socialjouren ger råd, stöd och hjälp i akuta situationer. Socialjouren prioriterar insatser där barn och ungdomar är inblandade samt kvinnofridsärenden.

Stöd i akuta situationer

Socialjouren stöttar dig i akuta situationer fram tills du kan få hjälp av en socialsekreterare som arbetar dagtid på den enhet där ditt ärende ska handläggas. Socialjouren kan ge råd och stöd per telefon samt vid behov ta emot besök och göra besök i hemmet.

Socialjouren har öppet alla dagar under hela året efter ordinarie kontorstid. Nattetid har personalen beredskap och kan kallas in i tjänst för akuta barn-, ungdoms- och kvinnofridsärenden.

Socialjourens öppettider och telefon:

Måndag - Torsdag: kl. 17.00 - 24.00
Fredag: kl. 17.00 - 01.00
Lördag: kl. 16.00 - 01.00
Söndag: kl. 16.00 - 01.00

Socialjouren når du på telefon 08-523 038 70.

Övriga tider kontaktar du handläggare som har beredsakp för  akuta barn-, ungdoms- och fridskränkningsärenden på telefon 08-523 038 83.