Workshop om framtidens anhörigstöd

Vill du som anhörig vara med och påverka framtidens anhörigstöd till äldre? Delta i en workshop tillsammans med kommunens representanter. Föranmälan krävs, begränsat antal platser.

En stor del av omsorgen om äldre personer sköts idag av anhöriga. Att vårda och stötta en närstående kan ge glädje och kännas meningsfullt, men ibland kan även den anhörige själv behöva stöd i sitt eget liv. För att bättre kunna möta behoven som finns bjuder vi in dig som stöttar en äldre person på en workshop där vi vill höra om dina erfarenheter.

Välkommen att bidra med dina synpunkter

Under workshopen sitter du i mindre grupper, med andra anhöriga, och diskuterar om vilka behov ni kan ha. Grupperna ta fram idéer och förslag på sådant som skulle kunna underlätta i vardagen.

På workshopen kommer även representanter från kommunen att närvara för att ta del av de synpunkter och idéer som kommer fram i diskussionerna.

Tid: måndag 23 april kl. 14.00–17.00.

Plats: Symfoni, Södertälje stadshus

Anmälan (senast 9 april) och frågor till: Camilla Jansson tel 08-523 020 07 eller anhorigstod@sodertalje.se.

Vi bjuder på fika.

Välkommen!

Myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning/Anhörigstöd Södertälje kommun Nestor FoU-center