Erbjudande om kompetensutveckling för medarbetare inom vård och omsorg

I september 2022 startar en ny omgång av Skolverkets nationella yrkesutbildning till vårdbiträde (800 p) och undersköterska (1500 p). Programmet pågår under fyra terminer och vänder sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen och verksamheten för funktionshinder. Du studerar två dagar i veckan – en lärarledd dag samt en dag för självstudier. Inför programmet kommer du att göra ett språktest.

Programupplägg:

Du studerar två dagar i veckan – en lärarledd dag samt en dag för självstudier. Du planerar dagen för självstudier tillsammans med din chef.

Inför programstart:

För att få en plats i programmet behöver du göra och klara ett språktest innan programstart (datum se nedan). De som har behörighet i SVE1/SVA1 behöver inte genomföra testet.

Betyg och studiebevis:

Du får ett studiebevis efter avslutad utbildning.

För att kunna genomföra programmet behöver du vara beredd på att avsätta tid och engagemang. Om du planerar en längre ledighet i närtid  behöver du fundera på om du ska gå utbildningen vid ett senare tillfälle.

Kostnad

Arbetsgivaren står för kostnaden av utbildning och kurslitteratur.

Anmälan

Sista anmälningsdag är 15 mars. Språktest genomförs 21 mars – 8 april och besked om plats i programmet kommer att informeras under 11-15 april.

Datum programstart kommer att informeras om så snart som möjligt. 

Stäm av med din chef innan du anmäler dig till programmet.

Anmälningen är nu stängd. Tack till alla som har anmält sig till utbildningen!