Våld i nära relationer

Vi på antivåldcenter i Södertälje kommun ger dig stöd att förändra, och vi arbetar mot alla typer av våld i nära relationer. Vi stöder dig som blir utsatt för våld, dig som utsätter andra, dig som lever i en familj där någon brukar våld och dig som oroar dig för andra. För barn och unga har vi stödfunktionen Frizon, vi har en mansmottagning, och vår stödfunktion för kvinnor heter Kvinnofrid.

Vi stödjer dig som

 • blir utsatt för våld
 • brukar våld och vill ha hjälp att sluta 
 • är barn eller ung i en familj där det förekommer våld
 • vill hjälpa någon som blir utsatt för våld.

Om du känner dig otrygg i din relation eller din familj kan du söka hjälp hos oss på antivåldcenter.
I akuta situationer ringer du polisen. Dygnet runt finns det också någon att prata med, se under rubriken Akut hjälp och rådgivning.

Du ska aldrig behöva utsättas för

 • hot och kontroll
 • kränkande kommentarer
 • sex mot din vilja
 • knuffar, sparkar, slag och annat fysiskt våld.

När den ena partnern i en relation börjar bete sig svartsjukt och kontrollerande är det en stark varningssignal, och ganska ofta de första stegen till att använda våld.

Kontakta oss på antivåldcenter om du

 • känner dig rädd för din partner
 • måste redogöra för din partner för allt du gör
 • känner dig isolerad från andra människor
 • upplever att din partner styr ditt liv och dina behov.

Det finns hjälp att få! Antivåldcenter tillhör kommunens socialtjänst och vi har ansvar för att du som utsätts för våld får den hjälp och det stöd du behöver. Det kan till exempel vara:

 • information och råd
 • stödsamtal, enskilt och i grupp
 • juridisk rådgivning
 • hjälp att ordna skyddat boende
 • stöd i föräldrarollen och för dina barn
 • hjälp vid kontakter med andra myndigheter och aktörer.

Om du har lätt att tappa kontrollen över din ilska kan du få hjälp och stöd.

Det är dags att söka hjälp om du:

 • pratar nedsättande om och till din partner
 • försöker begränsa och kontrollera din partners liv
 • påtvingar din partner oönskat sex
 • trakasserar, kränker och skrämmer din partner
 • använder fysiskt våld som knuffar, sparkar och slag mot din partner.

Det finns hjälp att få! Det finns möjlighet att samtala och reflektera över ilskan du känner, ditt aggressiva beteende och det våld du använder.

Kontakta Mansmottagningen för stöd och råd.

 

Alla barn och unga har rätt att känna sig trygga. Du har rätt att känna dig trygg. Om du lever i en familj där någon använder våld lever du med en ständig oro för vad som kan hända.

Men om du har det jobbigt ska du inte behöva vara ensam. Berätta för någon för att få hjälp! Det kan bli bättre.

Till FriZon kan du som barn och ungdom som varit med om våld, missbruk, eller psykisk sjukdom höra av dig.

Du kan också ringa till BRIS.

Alla vuxna har ett ansvar att reagera om vi förstår att ett barn behöver hjälp. Barn som lever i familjer där det förekommer våld är barn som far illa. Gör en orosanmälan till socialtjänsten om du misstänker att ett barn far illa.

Vänd dig till barn och ungdomsenhetens mottagningsgrupp för råd och stöd.

Att stå vid sidan om och se att någon man tycker om far illa i en relation är ofta mycket tungt. Det är lätt att känna sig maktlös. Men tänk på att ditt stöd kan leda till att din vän eller anhörig orkar förändra sin situation och ta sig ur ett liv med våld.
Du är välkommen att rådfråga oss på antivåldscenter.

Här är även några tips om hur du kan agera för att stötta och hjälpa den som utsätts för våld:

 • Våga se och våga fråga

Bara att få känna sig sedd är ofta ett enormt stöd. Våga fråga och orka stanna kvar och lyssna är en bra början till att hjälpa någon som lever i en våldsam relation. Behöver du sedan prata om det du hört och få råd kan du ringa oss på antivåldscenter. Du hittar även stöd och bra kontakter under rubriken Akut hjälp och rådgivning.

 • Tro på det du får höra

Lyssna och ifrågasätt inte det den våldsutsatta berättar för dig. Den som utsätts för våld känner ofta skuld och skam. Var tydlig med att du inte överger personen som är utsatt även om hen väljer att fortsätta relationen med den som gör hen illa. Låt den våldsutsatta veta att du finns där om hen behöver hjälp.

 • Bryt isoleringen

Fortsätt att räkna med den våldsutsatta och ta kontakt även om hen drar sig undan. Fortsätt att höra av dig även om hen aldrig kan komma när du bjuder eller föreslår aktiviteter, eller är avvisande mot dig.

 • Stötta den våldsutsatta att anmäla till polisen

Våld i nära relation är ett brott. För många är det ändå svårt att anmäla det här brottet själva. Det är ofta många svåra känslor som skam och skuld och rädsla som den utsatta försöker att hantera. Då behövs ditt stöd.

 • Anmäl alltid när barn far illa

Barn som lever i familjer där det förekommer våld är barn som far illa. Alla vuxna har ett ansvar att reagera om vi förstår att ett barn behöver hjälp. Läs mer om hur du gör för att anmäla under rubriken Barn som far illa.

 

Att använda våld mot andra människor är aldrig okej. Dessutom är det olagligt. Vad är då våld? Läs här om definitioner och exempel.

Fysiskt våld är till exempel när du blir slagen, knuffad, sparkad, dragen i håret eller fasthållen.

Psykiskt våld är exempelvis

 • när du blir kränkt med ord eller handlingar.
 • ett direkt hot om fysiskt våld eller våldsamma konsekvenser.
 • indirekta hot om till exempel självmord eller hot riktat mot annan närstående, eller mot husdjur eller egendom.
 • om du blir isolerad eller utsatt för ekonomisk kontroll.

Sexuellt våld är när du blir tvingad att delta i eller se på sexuella handlingar mot din vilja.

Materiellt våld är när någon riktar sin aggressivitet mot och förstör materiella ting både i och utanför hemmet, vilket skapar oro och rädsla.

Latent våld är när du känner dig hotad och rädd på grund av någons starka ilska och aggressivitet som visas i dennes kroppshållning och kroppsuttryck.

Ekonomiskt våld är när ekonomisk kontroll används som maktmedel. Det är en typ av övergrepp som skapar beroendeställning. Exempel på ekonomiskt våld kan vara att du

 • inte får tillgång till hushållets pengar
 • tvingas redovisa alla inköp
 • luras eller tvingas skriva på papper.

Hedersrelaterat våld och förtryck är en handling som motiveras med att den som utsätts för våld och förtryck har skadat familjens heder. Våldet ses och uttalas av kollektivet som en legitim, oundviklig handling för att straffa olydnad, bevara familjens heder och värna om släktens sociala överlevnad. Hot, kontroll och våld kan alltså användas för att återupprätta familjehedern eller hindra att den förloras.

Hedersvåld kan drabba både flickor och pojkar, män och kvinnor. En särskilt utsatt grupp är HBTQ-personer då kärlek och sexualitet enligt hedersnormerna hör hemma i ett äktenskap mellan en man och en kvinna.

Både kvinnor och män är delaktiga i att upprätthålla hedersnormerna. Hedersnormerna begränsar individens handlingsfrihet och livsutrymme och omintetgör de mänskliga rättigheterna.

För den som är utsatt kan hedersrelaterat våld innebära att man

 • inte får välja partner
 • pressas eller tvingas att gifta sig mot sin vilja
 • inte får bestämma själv över sin framtid och sitt liv
 • inte får bestämma själv vilka kläder man ska ha på sig
 • inte får gå ut själv
 • inte tillåts delta i vissa skolämnen
 • inte får välja sitt umgänge
 • inte får delta i aktiviteter utanför skolan
 • blir utfryst från familjen om man inte gör vad som förväntas
 • utsätts för våld eller hot.

Du som är utsatt eller känner någon som är utsatt för hedersrelaterat våld är välkommen att ringa oss på antivåldscenter för stöd och råd.

Du hittar även någon att prata med i listan under rubriken Akut hjälp och rådgivning.

Antivåldcenter

För stöd och hjälp kan du vända dig till oss på antivåldcenter. Per telefon når du oss, måndag-torsdag 8.00-17.00 och fredag 8.00-15.00, genom att fråga efter antivåldcenters jour när du ringer till Kontaktcenter, 08-523 010 00
Mejladress: kvinnofrid@sodertalje.se
Besöksadress för bokade besök: Gästgivargatan 5, 6 tr
Postdress: Södertälje kommun, Social- och omsorgskontoret, antivåldcentrum, Gästgivargatan 5 plan 6, 151 89 Södertälje

Mansmottagningen

Telefon: 08-523 017 28

Mottagningsgruppen, barn och ungdom

Telefon: 08-523 038 08

Mejladress: sk.bou.mott.grupp@sodertalje.se 

Frizon

Telefon:08-523 018 18

Mejladress: frizon@sodertalje.se