Våld i nära relationer

Socialtjänsten i Södertälje kommun kan ge dig som blir utsatt för våld, du som utsätter andra för våld, du som lever i en familj där någon brukar våld och du som oroar dig för andra stöd och hjälp. Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld, hot och förtyck och alla former av relationer.

Dölj ditt besök

Om du snabbt behöver lämna sidan - tryck på den röda knappen med texten Panik, lämna sidan! längst ned på sidan. Du behöver även ta bort de spår du lämnar efter dig på datorn för att dölja vilka sidor du har besökt genom att göra en rensning. Du kan läsa om hur du döljer ditt besök här.

Om du har lätt att tappa kontrollen över din ilska kan du få hjälp och stöd.

Det är dags att söka hjälp om du:

  • pratar nedsättande om och till din partner
  • försöker begränsa och kontrollera din partners liv
  • påtvingar din partner oönskat sex
  • trakasserar, kränker och skrämmer din partner
  • använder fysiskt våld som knuffar, sparkar och slag mot din partner.

Det finns hjälp att få! Det finns möjlighet att samtala och reflektera över ilskan du känner, ditt aggressiva beteende och det våld du använder. Du kan välja att sluta:

Kontakt

Telefonnummer: 08-523 021 40

Telefontid: Måndag till fredag 08.00 - 17.00. Om vi inte svarar får du gärna lämna ett meddelande så ringer vi upp dig inom ett par dagar.

 

 

Alla barn och unga har rätt att känna sig trygga. Du har rätt att känna dig trygg. Om du lever i en familj där någon använder våld över dig eller upplever att du lever i en starkt kontrollerad hemsituation, lever du med en ständig oro för vad som kan hända.

Om du har det jobbigt ska du inte behöva vara ensam. Berätta för någon vuxen du litar, en lärare eller en kurator till exempel eller en tränare, det är deras jobb att se till att du får hjälp! Det kan bli bättre. Du kan också kontakta mottagningsgruppen för barn och unga eller ungdomsmottagningen.

Kontakt

Telefonnummer: 08-523 038 08
Mejladress: sk.bou.mott.grupp@sodertalje.se 

Du som varit med om våld, missbruk eller pysisk sjukdom kan också höra av dig till FriZon.

Du kan också ringa till BRIS.

Att stå vid sidan om och se att någon man tycker om far illa i en relation är ofta mycket tungt. Det är lätt att känna sig maktlös. Men tänk på att ditt stöd kan leda till att din vän eller anhörig orkar förändra sin situation och ta sig ur ett liv med våld.

Du är välkommen att rådfråga oss på antivåldscenter om vad du kan göra.

Här är även några tips om hur du kan agera för att stötta och hjälpa den som utsätts för våld:

  • Våga se och våga fråga

Bara att få känna sig sedd är ofta ett enormt stöd. Våga fråga och orka stanna kvar och lyssna är en bra början till att hjälpa någon som lever i en våldsam relation. Behöver du sedan prata om det du hört och få råd kan du ringa oss på antivåldscenter. Du hittar även stöd och bra kontakter under rubriken Akut hjälp och rådgivning.

  • Tro på det du får höra

Lyssna och ifrågasätt inte det den våldsutsatta berättar för dig. Den som utsätts för våld känner ofta skuld och skam. Var tydlig med att du inte överger personen som är utsatt även om hen väljer att fortsätta relationen med den som gör hen illa. Låt den våldsutsatta veta att du finns där om hen behöver hjälp.

  • Bryt isoleringen

Fortsätt att räkna med den våldsutsatta och ta kontakt även om hen drar sig undan. Fortsätt att höra av dig även om hen aldrig kan komma när du bjuder eller föreslår aktiviteter, eller är avvisande mot dig.

  • Stötta den våldsutsatta att anmäla till polisen

Våld i nära relation är ett brott. För många är det ändå svårt att anmäla det här brottet själva. Det är ofta många svåra känslor som skam och skuld och rädsla som den utsatta försöker att hantera. Då behövs ditt stöd.

  • Anmäl alltid när barn far illa

Barn som lever i familjer där det förekommer våld är barn som far illa. Alla vuxna har ett ansvar att reagera om vi förstår att ett barn behöver hjälp. Läs mer om hur du gör för att anmäla under rubriken Barn som far illa.

 

Antivåldcenter

Telefontider:
Måndag - torsdag 08.00-12.00, 13.00-16.45
Fredag 08.00-12.00, 13.00-14.45
Mejladress: antivaldcenter@sodertalje.se

Besöksadress: Lunagallerian 4, plan 3, 151 27 Södertälje

 

På kvällar och helger

Om du behöver hjälp på kvällar och helger kan du ringa socialjouren på telefonnummer 08-523 038 70. I nödsituation, ring 112!

Telefonnummer: 08-523 024 90
Telefontider:
måndag - torsdag 08.00-12.00, 13.00-16.45
fredag 08.00-12.00, 13.00-14.45. 

Mejladress:antivaldscenter@sodertalje.se

Besöksadress: Gästgivaregatan 5, 6 tr

Mansmottagningen

Telefon: 08-523 017 28

Mottagningsgruppen barn och ungdom

Telefonnummer: 08-523 038 08

Mejladress: sk.bou.mott.grupp@sodertalje.se 

Frizon

Telefon:08-523 018 18

Mejladress: frizon@sodertalje.se

På kvällar och helger

Om du behöver hjälp på kvällar och helger kan du ringa socialjouren på telefonnummer 08-523 038 70. I nödsituation, ring 112!