Antivåldcenter

Vi på Antivåldcenter kan hjälpa och stödja dig som är utsatt för våld i en nära relation och dig som är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck.

Dölj ditt besök

Om du snabbt behöver lämna sidan - tryck på den röda knappen med texten Panik, lämna sidan! längst ned på sidan. Du behöver även ta bort de spår du lämnar efter dig på datorn för att dölja vilka sidor du har besökt genom att göra en rensning. Du kan läsa om hur du döljer ditt besök här.

Du har rätt att leva ett liv fritt från hot, våld och förtryck! Med hot och våld menar vi till exempel:

 • kränkningar och nedsättande kommentarer
 • knuffar, sparkar, slag och annat fysiskt våld
 • svartsjuka
 • begränsad och kontrollerad av din familj eller partner
 • isolering från andra människor
 • sex mot din vilja
 • hot via sms, på nätet eller på annat sätt.

Med hedersrelaterat våld och förtryck menar vi till exempel att du:

 • inte får välja partner
 • pressas eller tvingas att gifta dig mot din vilja
 • inte får bestämma själv över din framtid och ditt liv
 • inte får bestämma själv vilka kläder du ska ha på sig
 • inte får gå ut själv
 • inte tillåts delta i vissa skolämnen
 • inte får välja ditt umgänge
 • inte får delta i aktiviteter utanför skolan
 • blir utfryst från familjen om du inte gör vad som förväntas
 • utsätts för våld eller hot.

Ta kontakt med oss! Vi kan hjälpa dig att ta dig ur en våldsam och destruktiv relation och ge stöd och råd till dig som är utsatt för hedersrelaterat förtryck.

Vi hjälper dig till exempel med kontakter med polis, sjukvård och andra myndigheter och organisationer. Vi erbjuder också stödsamtal, enskilda eller i grupp. Du kan även erbjudas skyddat boende om det behövs.

Ett rådgivande samtal och information kan du få även om du vill vara anonym. Du avgör själv om du vill fortsätta kontakten. 

Vi tar inte ut några avgifter, vi arbetar under sekretess och har tystnadsplikt. Om vi har fortsatt kontakt för vi journaler.

Du får hjälp av socialsekreterare och kuratorer.

Bild på antivåldscenters logotyp.

Telefon: 08-523 024 90 
Måndag - torsdag 08.00-12.00, 13.00-16.45
Fredag 08.00-12.00, 13.00-14.45
Mejladress: antivaldcenter@sodertalje.se

Besöksadress: Cederströmsgatan 14 3 tr, 151 73 Södertälje

 

På kvällar och helger

Om du behöver hjälp på kvällar och helger kan du ringa socialjouren på telefonnummer 08-523 038 70. I nödsituation, ring 112!