Jag är rom!

Är du ung och söker inspiration och förebilder? Letar du film- och boktips? Vill du veta mer om minoriteten romer och om barns och nationella minoriteters rättigheter?

Länsstyrelsen i Stockholms län lanserar i samband med 50-årsjubileet av internationella romadagen den 8 april kampanjen Jag är rom! Genom att lyfta fram personer med olika bakgrund och erfarenheter hoppas kampanjen kunna bidra till att inspirera dig som är ung att vara den du är och göra det du vill göra.

Läs mer om romska förebilder och om nationella minoriteters rättigheter, och ta del av kultur och media på jagärrom.se länk till annan webbplats.

Internationella Romadagen

Internationella Romadagen firas till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971. Kampanjen Jag är rom! genomförs inom ramen för ett regeringsuppdrag och riktar sig till barn och unga. Syftet med kampanjen är att bidra till att stärka romska barns och ungas identitet och framtidstro samt att motverka antiziganism, det vill säga rasism riktad mot romer.

Fakta: Romer

De första romerna kom till Sverige i början av 1500-talet. I dag finns en romsk befolkning på mellan 50 000 och 100 000 personer med flera språkliga, kulturella och religiösa variationer i Sverige. I Europa bor det uppskattningsvis 12 miljoner romer.

Romernas gemensamma språk kallas för romani eller é romani chib. Språket är besläktat med sanskrit och består av många varieteter, varav ett tjugotal talas i Sverige.

Romernas väg genom historien är kantad av diskriminering, fördomar och förtryck från statsmakterna, vilket påverkar många romers livsvillkor än idag. Det dröjde ända till slutet av 1960-talet tills romer fick rätt till fast bostad och därmed också rätt till skolgång.

Regeringen har beslutat om en långsiktig strategi för romsk inkludering. Det övergripande målet är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom. Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för att följa och samordna arbetet enligt strategin.

Källa: Länsstyrelsen