Förskolor i Södertälje

I Södertälje finns både kommunala och fristående förskolor som tillsammans bidrar till en pedagogisk mångfald. De fristående förskolorna i kommunen har olika inriktningar och de kommunala förskolorna har tagit ställning för en gemensam inriktning: Reggio Emilias filosofi.

Här kan du själv filtrera förskolor (kommunala och privata) områdesvis, annars syns alla förskolor i bokstavsordning. Du kan också läsa vilka förskolor som ingår i de kommunala förskoleområdena i länkboxen med samma namn.


Förskolan Parken

FRISTÅENDE Vi jobbar utifrån Bornholmsmodellen där fokus ligger på att stimulera barns språkliga medvetenhet genom bland annat språklekar där barn i lekens form övar upp just sin språkliga medvetenhet. Läs mer >


Förskolan Polstjärnan

FRISTÅENDE Vi jobbar utifrån Bornholmsmodellen där fokus ligger på att stimulera barns språkliga medvetenhet genom bland annat språklekar där barn i lekens form övar upp just sin språkliga medvetenhet. Läs mer >


Förskolan Sinbad

FRISTÅENDE Förskolechef: Eawia Eltayeb telefon 076 075 68 60 eller 076 010 43 33 Mail: sinbadforskolan@gmail.com Besöksadress: Fornhöjdsvägen 78, Södertälje Läs mer >


Förskolan Slottet

FRISTÅENDE Förskolan Slottet är belägen i centrum och har fördelen att även vara nära naturområden som skog, lekparker och Torekällberget. Vi anser att förskolan är en plats för utveckling och lärande, för kunskapsinhämtning och inspiration. Förskolans pedagogiska verksamhet styrs av den nationella läroplanen. Läs mer >


Förskolan Stjärnan

FRISTÅENDE Föräldrakooperativet Stjärnan är en mindre åldersintegrerad förskola som arbetar utifrån en pedagogik inspirerad av Reggio Emilias filosofi. Läs mer >


Förskolan Telleby

FRISTÅENDE Vi jobbar utifrån Bornholmsmodellen där fokus ligger på att stimulera barns språkliga medvetenhet genom bland annat språklekar där barn i lekens form övar upp just sin språkliga medvetenhet. Läs mer >


Glasberga förskola

KOMMUNAL Glasberga förskola ligger på Glasbygatan 2 och har sju avdelningar i två plan med stora gemensamma utrymmen, torg, på varje plan. På nedre plan går de yngsta barnen och på övre plan de äldre barnen. Läs mer >


Glasberga förskola paviljongen

KOMMUNAL Glasberga förskola paviljongen ligger på Glasbygatan 4 och har sju avdelningar i två plan. På nedre plan går de yngsta barnen och på övre plan de äldre barnen. Förskolan ligger i direkt anslutning till Glasberga förskola och togs i bruk i början av 2018 för att kunna erbjuda fler förskoleplatser i det växande närområdet. Läs mer >


Granö förskola

KOMMUNAL Granö förskola ligger på Granövägen 114 i Hovsjö och har fem avdelningar. På avdelningarna går barn i ungefär samma ålder med miljö och material anpassade så att det kan ske en progression i barns lärande utifrån ålder och mognad. Läs mer >


Grusåsens förskola

KOMMUNAL Grusåsens förskola har fyra avdelningar och ligger på Frejagatan 19. Förskolan ligger i nedre delen av Grusåsen. Förskolan har nära till parken på Artursberg. Läs mer >