Förskolor i Södertälje

I Södertälje finns både kommunala och fristående förskolor som tillsammans bidrar till en pedagogisk mångfald. De fristående förskolorna i kommunen har olika inriktningar och de kommunala förskolorna har tagit ställning för en gemensam inriktning: Reggio Emilias filosofi.

Här kan du själv filtrera förskolor (kommunala och privata) områdesvis, annars syns alla förskolor i bokstavsordning. Du kan också läsa vilka förskolor som ingår i de kommunala förskoleområdena i länkboxen med samma namn.


Gullpudrans förskola

KOMMUNAL Gullpudrans förskola ligger på Västergatan 27 och har fyra avdelningar. Två avdelningar är för barn som är 1-3 år och två avdelningar är för barn som är 3-5 år. Läs mer >


Hovsjö förskola

KOMMUNAL Hovsjö förskola ligger på Björnövägen 24 i Hovsjö och har sex avdelningar. På avdelningarna går barn i ungefär samma ålder med miljö och material anpassade så att det kan ske en progression i barns lärande utifrån ålder och mognad. Läs mer >


Hästhovens förskola

KOMMUNAL Hästhovens förskola ligger på Vretensvägen 12 i Östertälje och har fyra avdelningar. Barnen är indelade i så nära ålder som möjligt på avdelningarna. Läs mer >


Högmohöjdens förskola

KOMMUNAL Högmohöjdens förskola ligger på Högmovägen 2 och har tre avdelningar. Den dagliga verksamheten leds av en utvecklingsledare på förskolan. Läs mer >


Hölö förskola

KOMMUNAL Hölö förskola ligger på Eriksbergsvägen 9 i Hölö. Förskolan har två våningar där de yngre barnen är på nedre plan och de äldre barnen är på övre plan. Läs mer >


Kaxbergs förskola

KOMMUNAL Kaxbergs förskola ligger på Kaxbergsvägen 2 i Lina. Förskolan har en stor gård på baksidan av byggnaden och skogen finns nära. Förskolan är byggd i två plan, på övre plan finns de äldre barnen och på nedre plan de yngre barnen. Läs mer >


Kvarnbergets förskola

FRISTÅENDE Vi lägger stor vikt vid värdegrundsarbetet - hur man ska bete sig mot varandra för att alla ska må bra, känna sig trygga, trivas och ha roligt på sin förskola. Under stora delar av dagen delas barngruppen in i mindre grupper, där vi arbetar med aktiviteter och lek planerade efter målen i läroplanen. Vi är måna om att ha en väl avvägd dags-rytm både för aktivitet och för vila och lugna stunder. Läs mer >


Körsbärets förskola

KOMMUNAL Körsbärets förskola ligger på Klätterstigen 3C i Rosenlund och har fyra avdelningar, två för de yngre barnen och två för de äldre barnen. På Körsbärets förskola arbetar man med barnens och familjernas berättande som en röd tråd genom förskolans alla avdelningar. Läs mer >


Lilla bullerbyn

FRISTÅENDE Lilla Bullerbyn är en waldorfförskola med anknytning till Charlottendals Gård och har för närvarande 19 barn i åldrarna 1 - 6 år. Den ideella föreningen som driver förskolan består av föräldrar, personal, boende på gården och verksamhetsansvariga. Läs mer >


Lina förskola

KOMMUNAL Lina förskola ligger på Kakelvägen 76 i Lina. Förskolan ligger bredvid Lina Grundskola. Lina förskola har två gårdar, en mot de yngre barnen och en mot de äldre barnen. Läs mer >