Förskolor i Södertälje

I Södertälje finns både kommunala och fristående förskolor som tillsammans bidrar till en pedagogisk mångfald. De fristående förskolorna i kommunen har olika inriktningar och de kommunala förskolorna har tagit ställning för en gemensam inriktning: Reggio Emilias filosofi.

Här kan du själv filtrera förskolor (kommunala och privata) områdesvis, annars syns alla förskolor i bokstavsordning. Du kan också läsa vilka förskolor som ingår i de kommunala förskoleområdena i länkboxen med samma namn.


Lindängens förskola

FRISTÅENDE På Lindängens förskola vill vi att barnen ska utvecklas till öppna, frimodiga och hänsynsfulla människor med lust att lära. Därför vill vi ge barnen en trygg, rolig och lärorik omsorg. Lindängens förskola har en kristen profil. Läs mer >


Ljungbackens förskola

KOMMUNAL Ljungbackens förskola ligger på Rönnvägen 9B i Järna och har åtta avdelningar. Förskolan har två våningar men en gemensam entré. De yngre barnen är på nedre plan och de äldre barnen är på övre plan. Läs mer >


Lärkans förskola

KOMMUNAL Lärkans förskola ligger på Björknäsvägen 39 i Karlhov och har fyra avdelningar. Avdelningarna är fördelade på barn som är 1-3 år och 3-5 år. Läs mer >


Morellens förskola

KOMMUNAL Morellens förskola ligger på Klätterstigen 5 i Rosenlund och har tre avdelningar, två för de yngre barnen och en för de äldre barnen. På Morellens förskola arbetar man med barnens och familjernas berättande som en röd tråd genom förskolans alla avdelningar. Läs mer >


Måsens förskola

KOMMUNAL Måsens förskola ligger på Granövägen 49A i Hovsjö och har fem avdelningar. På avdelningarna går barn i ungefär samma ålder med miljö och material anpassade så att det kan ske en progression i barns lärande utifrån ålder och mognad. Läs mer >


Mölnboskogens förskola

KOMMUNAL Mölnboskogens förskola ligger på Solvägen 11 i Vårdinge-Mölnbo. Förskolan har två våningar och en gemensam entré. På nedre plan går de yngre barnen, Upptäckarna och på övre plan går de äldre barnen, Äventyrarna. Läs mer >


Nyponkulla

FRISTÅENDE Nyponkulla är en Waldorfförskola. Kontakt: Holger Garthaus. Telefon: 08-551 575 42. E-post: holger.garthaus@hotmail.com Läs mer >


Odalens förskola

KOMMUNAL Odalens förskola ligger på Odalvägen 6 i Ronna och har fyra avdelningar. Avdelningarna är fördelade på barn som är 1-3 år och 3-5 år. Läs mer >


Oxbackens förskola

KOMMUNAL Oxbackens förskola ligger på Oxbacksgatan 16-18 och har fyra avdelningar. Läs mer >


Oxelgrenshagens förskola

KOMMUNAL Oxelgrenshagens förskola ligger på Oxelgrensvägen 35A och har 5 avdelningar. Läs mer >