Förskolor i Södertälje

I Södertälje finns både kommunala och fristående förskolor som tillsammans bidrar till en pedagogisk mångfald. De fristående förskolorna i kommunen har olika inriktningar och de kommunala förskolorna har tagit ställning för en gemensam inriktning: Reggio Emilias filosofi.

Här kan du själv filtrera förskolor (kommunala och privata) områdesvis, annars syns alla förskolor i bokstavsordning. Du kan också läsa vilka förskolor som ingår i de kommunala förskoleområdena i länkboxen med samma namn.


Petunians förskola

KOMMUNAL Petunians förskola är en mindre lägenhetsförskola och ligger mitt i bostadsområdet på Bodastigen 17. Läs mer >


Pumpans förskola

KOMMUNAL Pumpans förskola ligger på Prästgårdsvägen 48 i Geneta och har tre avdelningar. Den dagliga verksamheten leds av en utvecklingsledare på förskolan. Läs mer >


Pärlans förskola

KOMMUNAL Pärlans förskola ligger på Fornhöjdsvägen 63 och har fyra avdelningar, två för de yngre barnen och två för de äldre barnen. På Pärlans förskola arbetar man med barnens och familjernas berättande som en röd tråd genom förskolans alla avdelningar. Läs mer >


Rubinens förskola

KOMMUNAL Rubinens förskola ligger på Fornhöjdsvägen 61 och har fyra avdelningar, två för de yngre barnen och två för de äldre barnen. På Rubinens förskola arbetar man med barnens och familjernas berättande som en röd tråd genom förskolans alla avdelningar. Läs mer >


Rösberga förskolecenter

KOMMUNAL Rösberga förskolecenter ligger på Svedjevägen 21 i Ronna. Förskolans gård är alldeles nyligen omgjord så utomhusmiljön är inspirerande och full av lekmöjligheter. På Rösberga förskolecenter har vi hemvister för barn 1-2 år, 3-4 år, 5-6 år samt små grupper för barn med behov av särskilt stöd. Läs mer >


Saga förskola

FRISTÅENDE Waldorfförskola belägen 2 km utanför Järna centrum på Skäve Gård. Vi har 3 avdelningar, 2 syskongrupper 3-6 år med c:a 20 barn vardera och en 1-3 år med 8 platser. Läs mer >


Saltsjöns förskola

KOMMUNAL Saltsjöns förskola ligger på Abborrstigen 1 i Pershagen. Förskolan är fördelad på två hus med två olika utegårdar, ett hus för de yngre barnen och ett hus för de äldre barnen. På avdelningarna går barn i ungefär samma ålder med miljö och material anpassade till det. Vi vill att det kan ske en progression i barns lärande utifrån ålder och mognad. Läs mer >


Skeppets förskola

KOMMUNAL Skeppets förskola ligger på Prosten Linders väg 4 i Geneta, precis bakom Wasaskolan. Förskolan har fyra avdelningar och den dagliga verksamheten leds av en utvecklingsledare på förskolan. Läs mer >


Skogsbrynets förskola

KOMMUNAL Skogsbrynets förskola ligger på Österbyvägen 45 i Hölö. Läs mer >


Sommarängs förskola

KOMMUNAL Sommarängs förskola har sex avdelningar och ligger på Brunnsängsvägen 6-8. Förskolan har en stor gård och ligger i direkt anslutning till ett stort parkområde. De äldsta barnen har sin verksamhet i en paviljong på gården. De yngsta barnen har utevila på en stor isolerad altan under tak. Läs mer >