Förskolor i Södertälje

I Södertälje finns både kommunala och fristående förskolor som tillsammans bidrar till en pedagogisk mångfald. De fristående förskolorna i kommunen har olika inriktningar och de kommunala förskolorna har tagit ställning för en gemensam inriktning: Reggio Emilias filosofi.

Här kan du själv filtrera förskolor (kommunala och privata) områdesvis, annars syns alla förskolor i bokstavsordning. Du kan också läsa vilka förskolor som ingår i de kommunala förskoleområdena i länkboxen med samma namn.


Valla förskola

KOMMUNAL Valla förskola ligger på Sandviksvägen i Enhörna, precis bredvid Vallaskolan. Valla förskola har en stor naturgård och skogen inpå knuten. En stor del av verksamheten sker utomhus. Läs mer >


Vattentornets förskola

KOMMUNAL Vattentornets förskola ligger på Västergatan 2-4 och har fem avdelningar samt en förskolebuss som fungerar som en mobil förskoleavdelning. Läs mer >


Vikingens förskola

KOMMUNAL Vikingens förskola ligger på Hälsovägen 10-12 i Södra. Förskolan är fördelad på två hus med två olika utegårdar, ett hus för de yngre barnen och ett hus för de äldre barnen. På avdelningarna går barn i ungefär samma ålder med miljö och material anpassade så att det kan ske en progression i barns lärande utifrån ålder och mognad. Läs mer >


Viksbergs förskola

Södertälje kommuns nyaste förskola har nu startat sin verksamhet. Den nybyggda förskolan ligger i direkt anslutning till Viksbergskolan. Både förskolan och skolan är ritade av Comarc och uppförda av NCC. Läs mer >


Växthusets förskola

KOMMUNAL Växthusets förskola ligger på Höglandsvägen 15E i Rosenlund och har 4 avdelningar, två för de yngre barnen och två för de äldre barnen. På Växthusets förskola arbetar man med barnens och familjernas berättande som en röd tråd genom förskolans alla avdelningar. Läs mer >


Årsbokens förskola
Årsbokens förskola

KOMMUNAL Årsbokens förskola ligger på Annalundsvägen 1 och har fyra avdelningar. Förskolan har en stor variationsrik förskolegård, med många spännande upptäcksmöjligheter. Läs mer >


Ängsnyckeln

FRISTÅENDE Pedagogik, organisation och service är tre viktiga ledord för mig. Utefter de orden sätter jag mätbara mål för att försäkra föräldrar om att vi har en bra pedagogisk verksamhet, en stabil organisation samt en bra service för föräldrar. /Britt Sjöberg, förskolechef. Läs mer >


Ängsviolens förskola

KOMMUNAL Ängsviolens förskola ligger på Liljevalchsgatan 31-33 och har fyra avdelningar. Två avdelningar är för barn som är 1-3 år och två avdelningar är för barn som är 3-5 år. Läs mer >