Förskolan Telleby

FRISTÅENDE Vi jobbar utifrån Bornholmsmodellen där fokus ligger på att stimulera barns språkliga medvetenhet genom bland annat språklekar där barn i lekens form övar upp just sin språkliga medvetenhet.

Förskoleansvarig: Jenny Nilsson: 070-233 95 65

Avdelningar
Sparven: 070-913 28 94
Staren: 070-913 28 93
Trasten: 070-913 28 92

För mer information besök webbsidan: www.forskolantelleby.se