Förskolan Telleby

FRISTÅENDE Vi jobbar utifrån Bornholmsmodellen där fokus ligger på att stimulera barns språkliga medvetenhet genom bland annat språklekar där barn i lekens form övar upp just sin språkliga medvetenhet.

Förskolechef Yvonne Kjellberg: 070-515 20 57, E-post: info@myca-utbildning.se

Jenny Nilsson, förskollärare och pedagogisk ledare: 070-233 95 65

Avdelningar
Sparven: 070-913 28 94
Staren: 070-913 28 93
Trasten: 070-913 28 92

För mer information besök webbsidan: www.forskolantelleby.se