Wasaskolan

På Wasaskolan går idag 570 elever mellan förskoleklass och årskurs 9. Vi är en tvåparallellig skola med cirka 60 elever i varje årskurs.

Wasaskolan är en verksamhet med fokus på samarbete, kunskap och trygghet för barnens bästa framtid. Vi tror på samarbeten inom klassen, mellan årskurser och i aktiviteter i klassrummet. Vi ser att medvetna samarbeten ger våra elever en ökad gemenskap och trygghet.

Våra elever möter en stabil personalgrupp om cirka 70 anställda, som varje dag gör sitt yttersta för elevernas lärande. Skolan har ett gediget elevhälsoteam som stödjer lärare och elever i klassrummet, samt arbetar med förebyggande och främjande åtgärder.

Som elev på Wasaskolan övas du i att ta ansvar och att vara delaktig i ditt lärande. Skolans elever utövar aktivt inflytande över skolmiljön i demokratiska processer, t.ex. elevråd, kostråd och elevskyddsombud. 

Skolan ligger i Geneta intill ett stort grönområde, som tillsammans med den stora skolgården utgör platsen för raster och utomhuslektioner. Vi arbetar med trygga och roliga raster, här möter eleverna en planerad pedagogisk rastverksamhet. Det ska vara roligt på rasten!

Kontakt

Expedition

08-523 018 00

wasaskolan@sodertalje.se

 

Administratör

Shereen Alsafi

08-523 061 65

 

Skolledning

Tf Rektor

Leylüfer Aho

08-523 018 03

leylufer.aho@sodertalje.se

 

Biträdande rektor årskurs 4-6 och utvecklingsledare inom matematik

Ditte Lind

08-523 018 39

ditte.lind@sodertalje.se

 

Biträdande rektor årskurs 7-9 och de praktisk-estetiska ämnena

Miladin Panic

08-523 018 02

miladin.panic@sodertalje.se

 

Fritidshem

Anna Schalen

08-523 049 10

anna.schalen@sodertalje.se

 

Fritidsklubb

Tony Garabet

08-523 029 72

tony.garabet@sodertalje.se

 

Elevhälsa

Skolkurator

Kristin Issaki

08-523 048 76

kristin.issaki@sodertalje.se

 

Skolsköterska

Deyana Goryal

08-523 018 10

deyana.goryal@sodertalje.se

 

Studie- och yrkesvägledare

Madelene Demirci

08-523 018 63

madelene.demirci@sodertalje.se

 

Vaktmästeri

Zeki Aktas

08-523 045 78

zeki.aktas@sodertalje.se