Wasaskolan

Wasaskolan är en F–9-skola med ca 550 elever där vår grundsärskola består av 13 elever.

Wasaskolan ligger i Geneta strax intill stora grönområden med en stor skolgård för rastverksamhet. Tillsammans med grundskolan utgör vi som arbetar på skolan en styrka på 74 personal. Vi jobbar med våra ledord; Trygghet, Samarbete, Kunskap och Framtid genom våra processer i såväl mötet med elev som föräldrar.

Kontakt

Expedition

08-523 018 00

wasaskolan@sodertalje.se

Administrativ chef

Shereen Alsafi

08-523 061 65

Skolledning

Rektor

Leylüfer Aho

08-523 018 01

leylufer.aho@sodertalje.se

Biträdande rektor årskurs 7-9

George Kasten

08-523 018 02

george.kasten@sodertalje.se

Fritidshem

Leylüfer Aho

08-523 018 01

leylufer.aho@sodertalje.se

 

Fritidsklubb

Tony Garabet

08-523 029 72

tony.garabet@sodertalje.se

 

Elevhälsa

Skolkurator

Stefan Cankalp

08-523 048 76

stefan.cankalp@sodertalje.se

 

Skolsköterska

Deyana Goryal

08-523 018 10

deyana.goryal@sodertalje.se

 

Studie- och yrkesvägledare

Vikarie 

Oliver Stenvall 

08- 523 018 63

oliver.stenvall@sodertalje.se

Vaktmästeri

Zeki Aktas

08-523 045 78

zeki.aktas@sodertalje.se