Modersmål

Talar ni ett annat språk än svenska hemma? Då kan ditt barn få modersmålsundervisning. Det gäller från förskolan till gymnasiet och även i grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Modersmålsundervisningen är frivillig. När ditt barn har börjat med modersmålsundervisning är det som vilket annat ämne som helst i skolan, med en kursplan, kunskapskrav och betyg från årskurs 6.

För att vi ska kunna ordna undervisning på ditt barns språk måste det finnas minst fem elever i kommunen som ansökt om undervisning på samma språk. I förskola och förskoleklass kan enstaka barn delta i modersmålsundervisning.

Vi ordnar modersmålsundervisning i teckenspråk även om antalet elever är färre än fem elever.

Vi ordnar också modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken även om antalet elever är färre än fem elever. Det gäller finska, meänkieli (tornedalsfinska), samiska, romani chib och jiddisch. Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver inte ha tidigare kunskaper i språket för att delta i undervisningen.

Om vi saknar lärare i det språk du önskar meddelar vi dig. Elever som har sökt men inte fått modersmålsundervisning skrivs upp på en väntelista, och när det finns plats meddelar vi dig om startdatum, tid och plats.

Så här söker du 

Du kan göra en ansökan till kommunens modersmålsundervisning för ditt barn. Fyll då i denna blankett och lämna den till expeditionen på ditt barns skola: ansökningsblankett för modersmål.

Du behöver bara skicka in ansökan en gång. Den gäller för hela tiden i grundskolan. Meddela oss om ditt barn vill sluta med modersmålsundervisningen.

Om du vill avanmäla din modermålsundervisningska du skriva ut och du fylla i blanketten och lämna in den på din skola. Avanmälnings blankett ML.pdf