Prao

Nu söker vi arbetsgivare inom privata och offentliga organisationer som vill ta emot våra ungdomar i årskurs 8 och 9 för prao (praktisk arbetslivsorientering) under höstterminen 2019 och vårterminen 2020.

Vi söker praoplatser för cirka 1500 elever.

Vårt mål är en likvärdig och meningsfull prao med hög kvalité och vi söker brett efter platser till våra ungdomar.

Prao är obligatoriskt i skolan och omfattas av tio dagar totalt för alla elever i år 8 och 9 i grundskolan samt elever i specialskolans år 9 och 10. I Södertälje har vi valt att lägga fem dagar på våren för årskurs 8 och fem dagar på hösten för årskurs 9.

Vill du erbjuda praoplats? Vänligen klicka på länken.

Länk till: Samverka.nu

Läs också:

Arbetsmiljöverkets broschyr (ADI43) Så får barn och unga arbeta 

Har du frågor kontakta: Natasa Arsenov, tfn: 08 5230 49 74
e-post: prao@sodertalje.se