Prao

Södertäljes elever i årskurs 8 och 9 kommer inte vara ute på prao (praktisk arbetslivsorientering) under vårterminen 2021 på grund av rådande pandemi.

Vårt nära samarbete med er inom näringsliv, föreningsliv, kommun och kommunala bolag får ta en paus tillfälligt.

Dock vill vi gärna ha ett fortsatt samarbete med er då ni är en viktig aktör för våra elevers val av fortsatt utbildning och yrkesval.

Vi vet att det råder en stor mismatch på arbetsmarknaden och vi vill att fler elever gör välgrundade val som bygger på kunskap om karriärmöjligheter och samhällets och näringslivets behov. Prao är en del för att försöka minska detta.

Vårt mål är en likvärdig och meningsfull prao med hög kvalité och vi söker brett efter platser till våra ungdomar. Vi söker praoplatser för drygt 1500 elever.

Prao är obligatoriskt i skolan och omfattas av tio dagar totalt för alla elever i årkurs 8 och 9 i grundskolan samt elever i specialskolans årkurs 9 och 10. I Södertälje har vi valt att lägga fem dagar på våren för årskurs 8 och fem dagar på hösten för årskurs 9.

Gå gärna in i vår portal Samverka.nu. Här samlar vi alla praoplatser i kommunen. Den är fortsatt öppen för registrering för företag inom privat och offentliga organisationer. Registrera er arbetsplats här också. Länk till: Samverka.nu

Vi vill gärna samarbeta med er inom skola och arbetsliv. Vänligen skicka mail till prao@sodertalje.se så ser vi hur vi kan inleda ett samarbete med er för att hitta alternativ för prao och inom andra samarbetsformer .

Läs också:

Arbetsmiljöverkets broschyr (ADI43) Så får barn och unga arbeta 

Har du frågor kontakta: Natasa Arsenov, tfn: 08 5230 49 74
e-post: prao@sodertalje.se