Skolskjuts

Du som går i förskoleklass, grundskolan eller i särskolan har i vissa fall rätt till skolskjuts.

Du kan få skolskjuts om avståndet till skolan är längre än

  • 3 kilometer om du går i förskoleklass–årskurs 3.
  • 4 kilometer om du går i årskurs 4–6.
  • 5 kilometer om du går i årskurs 7–9.

När kommunen fattar beslut om skolskjuts baseras det på avståndet mellan hemmet och den kommunala skola som ligger närmast din folkbokföringsadress. Om du har rätt till skolskjuts till närmsta skolan utifrån din folkbokföringsadress, har du även rätt till skolskjuts om du väljer en annan skola som ligger längre bort. Skulle det innebära organisatoriska och ekonomiska svårigheter för kommunen gäller inte detta. Har du inte rätt till skolskjuts eftersom du redan bor nära en kommunal skola som ligger inom angivna avstånden ovan, kan du inte få skolskjuts om du väljer en annan skola som ligger längre bort.

Går du i särskolan gör elevhälsan en individuell bedömning av ditt behov. Elever i särskolan kan ansöka om LSS-resor hos social- och omsorgskontoret eller färdtjänst.

Du kan även få skolskjuts om

  • skolvägen är trafikfarlig 
  • du har ett funktionsnedsättning som gör att du inte kan ta dig till skolan på egen hand
  • du har en sjukdom.

Om en elev flyttar inom kommunen men går kvar på sin nuvarande skola räknas det som egen vald skola. Det innebär att beslut om skolskjuts fattas utifrån avståndet till anvisad skola i elevens nya närområde, och inte i förhållande till nuvarande skola. Om man önskar byta skola till följd av att eleven flyttar finns mer information på Sök plats

Har du själv valt att gå i skola i en annan kommun har du inte rätt till skolskjuts. Du kan dock ha rätt till SL-kort, om du uppfyller kraven för skolskjuts utifrån din folkbokföringsadress och avstånd till närmaste kommunala skola. Via länken nedan kan du göra en förhandsprövning för att se om du kan ha rätt till skolskjuts.

Förhandsprövning av rätt till skolskjuts

Observera att för att beviljas skolskjuts måste en ansökan inkomma inför varje nytt läsår oavsett om du tidigare beviljats skolskjuts och oavsett anledning till skolskjuts. Senast 30 mars ska ansökan ha inkommit för att garanteras skolskjuts vid läsårsstart för de som tidigare beviljats skolskjuts och 30 april om du ansöker för första gången. 

En ny ansökan måste också inkomma om du beviljats skolskjuts med särskild kollektivtrafik och flyttar till ny adress eller byter skola under läsåret, eftersom en ny prövning görs utifrån nya omständigheter.

Skolskjutsreglemente 1 januari 2023

I första hand SL-kort

Du som har rätt till skolskjuts får i första hand ett SL-kort som du kan använda på bussar, pendeltåg och tunnelbana. Om det inte finns någon SL-buss som passar, eller om busstiderna inte passar med dina skoltider, kan du få skolskjuts med särskilt fordon.

Resebidrag för gymnasieelever

Om du går i gymnasiet och har längre än 6 kilometer till skolan får du bidrag till dagliga resor mellan hem och skola, till exempel SL-kort. Korten får du som regel av skolan vid terminsstart. 

 

Så här söker du skolskjuts

Du kan ansöka om skolskjuts när som helst under året, men tänk på att det tar cirka en månad att få ett beslut.

Inför höstterminen ska nya ansökningar vara inne senast den 30 april. Om du beviljats skolskjuts sedan tidigare ska ansökan vara inne senast 30 mars för att garanteras skolskjuts inför skolstarten i augusti. Detta innebär att alla måste ansökan om skolskjuts inför ett nytt läsår oavsett om du tidigare beviljats skolskjuts eller inte och oavsett anledning till skolskjuts.

Skolskjuts omfattar inte fritidshem eller fritidsklubb och därför måste du ansöka om färdtjänst eller LSS-resor vid behov av resor under loven. 

Har du frågor? Kontakta kontaktcenter på 08-523 010 00 eller besök dem i Stadshuset på Campusgatan 26.

 

Skolskjuts efter olycksfall och försäkringar

Kommunen har en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Södertälje kommuns verksamhetsområde. Försäkringen hanteras numera helt och hållet av SRF – Stockholmsregionens Försäkring AB.

Skol- och förskolebarn har en olycksfallsförsäkring som gäller såväl i skolan som på fritiden. En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Försäkringen gäller inte för sjukdom.

SRF är ett bolag som ägs av samverkande Stockholmskommuner och har som enda uppgift att hantera kommunernas olycksfallsförsäkring. På SRF:s hemsida finns all information samt blanketter för skadeanmälan. Kommunen har inga egna blanketter längre utan hänvisar helt och hållet till SRF.

Skolskjuts vid olycksfall

Om du råkar ut för en olycka och skadar dig så du behöver skolskjuts ska du göra en skadeanmälan till kommunens försäkringsbolag och bifoga läkarintyg. Försäkringsbolaget sköter då allt.