Fornbackaskolans terapihundar

Sjukgymnast Helena Hultqvist bildar Fornbackaskolans Terapihundsteam tillsammans med sina hundar Ayla och Tlacatl.

Mina terapihundar är av rasen Xoloitzcuintli/Mexikansk nakenhund. Rasen kommer från Mexiko och är ca 3-4000 år gammal. Xoloitzquintli är en urhundsras vilket gör att de har mycket instinkter och är signalkänsliga hundar. De är väldigt kärleksfulla och måna om sin familj men bryr sig inte lika mycket om främmande människor.

Mina hundars starka sida är att de lätt läser av signaler även om signalerna är mycket små vilket gör att de passar extra bra i arbete med personer som har svårare flerfunktionshinder, där personen kanske saknar både tal och viljemässig motorik.

Som Terapihundsteam möter jag varje individ och utformar behandlingen efter hans/hennes behov. Forskning visar att närhet av ett djur höjer utsöndringen av ”lugn-och-ro-hormonet” Oxytocin och kan få oroliga personer och spända muskler att slappna av. Hundens förmåga till ordlös kommunikation är fantastisk. Hunden sprider glädjekänslor, tröst och lugn bara genom att finnas nära. De personer som har låg aktivitet brukar vakna till i hundens närhet och de som har hög aktivitet brukar kunna finna lugn. Detta är också något jag kan se när jag arbetar med mina hundar tillsammans med våra svårt skadade elever.

Förutom de positiva effekter som kommer helt naturligt kan jag också utforma sjukgymnastisk träning tillsammans med min hund och eleven. Genom de olika övningar de kan har jag möjlighet att göra träningen meningsfull och rolig, ett måste när man har livslångt behov av sjukgymnastik. Då en elev ska stretcha kan hunden ligga bredvid vilket brukar resultera i att eleven slappnar av, och avspända muskler får bäst effekt av stretchen.

Helena Hultqvist Sjukgymnast