Vår profil

Vår verksamhetsidé både i grundskolan och grundsärskolan är synligt lärande med ord och bild.

Det innebär att vi har bildstöd i alla ämnen i vår undervisning, ett språkutvecklande arbetssätt. Vårt gemensamma mål är att lägga grunden för elevernas fortsatta lust att lära, nyfikenhet och vilja att utvecklas genom hela livet.