Fritids

När barnet går i grundskolan, från förskoleklass och uppåt, kan vårdnadshavare ha ett behov av omsorg om barnet även utanför den ordinarie skoldagen. Det kan vara tidigt på morgonen och sent på eftermiddagen samt på skollov. Denna omsorg, även kallad skolbarnomsorg, sker på skolans fritidshem.

•Fritidshem – för barn i åldern 6–9 år.

•Fritidsklubb – för barn i åldern 10–13 år.

 

Fritidsverksamheten är belagd med avgift och är frivillig. Fritidshem är till för barn mellan 6–9 år och finns på alla skolor. Fritidsklubb är till för barn mellan 10–13 år och finns på de flesta skolor i kommunen. För att ta del av skolbarnomsorgen på fritidshem eller fritidsklubb måste vårdnadshavarna göra en ansökan.

 

Öppettider

Fritidshemmen är öppna helgfria måndagar–fredagar från 06.30 och fram till skolstart. De öppnar igen efter skoldagens slut och håller öppet efter behov fram till 18.30. Under skollov är fritidshemmen öppna mellan 06.30 och 18.30.

Fritidsklubbarna är öppna helgfria måndagar–fredagar efter skoldagens slut och så länge behov finns, dock längst till 17.30. Under skollov är fritidsklubbarna öppna från 09.00 till cirka 17.30.