Du som inte går på gymnasiet

Är du 16–19 år och saknar gymnasieplats och arbete? Då kan du få hjälp av KAA att hitta en sysselsättning. Vi hanterar kommunens så kallade aktivitetsansvar för ungdomar mellan 16 och 19 år.

Kanske vet du exakt vad du vill men inte hur du ska göra. Kanske har du inte en aning om vilken utbildning eller vilket jobb du är intresserad av. KAA på Morabergs studiecentrum kan hjälpa dig vidare. Vi arbetar bland annat med personlig utveckling och studie- och yrkesvägledning. Att få stöd och vägledning av oss är frivilligt och kostar ingenting.

Vad vi kan hjälpa dig med

Hos oss får du möjlighet att träffa en studievägledare och en ungdomscoach. Vi ser tillsammans över din situation, dina tidigare erfarenheter och dina framtidsplaner. Sedan upprättar vi en plan som ska leda till att du får en betydelsefull sysselsättning. 

Introduktionsprogram

På Morabergs studiecentrum finns tre introduktionsprogram för dig som inte är behörig till ett nationellt program.

De tre programmen är: 
• preparandutbildning  
• yrkesintroduktion 
• individuellt alternativ

Språkintroduktion finns på Wendela Hebbegymnasiet.
Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Kommunens aktivitetsansvar

Enligt skollagen ska alla kommuner hålla sig informerade om hur ungdomar mellan 16 och 19 år som inte går i skolan är sysselsatta.

Det rör ungdomar som har gått ut nian men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasiet eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Även ungdomar som går introduktionsprogram omfattas. Det kallas kommunens aktivitetsansvar. 

Kommunerna ska också se till att den ungdomarna får en lämplig sysselsättning. Det kan röra sig om studier, praktik eller arbete. 

Anmälan till KAA