Information för gymnasieskolor med andra huvudmän

Här ligger information för gymnasieskolor med andra huvudmän, det vill säga alla fristående gymnasieskolor och gymnasieskolor i andra kommuner.

  • Anmälan om förlängd studietid
  • Information och riktlinjer om förlängd studietid
  • Riktlinjer för ersättning vid förlängd studietid
  • Anmälan om omfattande ogiltig frånvaro
  • Anmälan om studieavbrott