NIU basket

Elitsatsningen i basket sker i samarbete med Svenska basketbollförbundet, Södertälje basketbollklubb och gymnasieskolorna Torekällgymnasiet och Täljegymnasiet i Södertälje.

Södertälje basketbollklubb, SBBK, bildades 1968 och är en av landets ledande basketklubbar, med såväl bredd- som elitverksamhet. Klubbens elitverksamhet är mycket framgångsrik. Klubben har vunnit sammanlagt 122 svenska mästerskap.

Samtliga basketelever på NIU erbjuds möjligheter att träna och spela i något av klubbens utvecklings- eller representationslag, alltså i det lag som bäst svarar mot elevens kompetens- och utvecklingsnivå.

Torekällgymnasiets, Täljegymnasiets och Vackstanäsgymnasiets elitsatsning i basket syftar till att ge motiverade och talangfulla ungdomar möjligheter att, ur ett sportsligt, ekonomiskt och socialt perspektiv, på bästa sätt kunna kombinera framgångsrika gymnasiestudier med kvalificerad elitidrottsutbildning.

Huvudmålet med basketutbildningen är att ständigt ligga i framkant av den nationella och internationella basketutvecklingen. Elever som söker sig till Torekällgymnasiet, Täljegymnasiet och Vackstanäsgymnasiet ska veta att de här har de allra bästa förutsättningarna att utveckla sin talang.

 

Teori och praktik

All praktik görs i Täljehallens lokaler som ligger centralt i Södertälje, som helt och hållet disponeras av SBBK. Täljehallen erbjuder utomordentliga träningsmöjligheter och träningen sker i samma lokaler som eleverna använder i samband med sin klubbträning. Täljehallen omfattar 4 baskethallar, styrketräningslokal, behandlingsrum, teorisal för undervisning och scoutingrum för taktiska förberedelser.

Den allmänna teorin genomförs i skolans egna lokaler, medan stora delar av den grenspecifika specialidrottsteorin genomförs i SBBK:s egna ändamålsenliga lokaler.

 

Den praktiska delen av undervisningen genomförs helt och hållet med hjälp av klubbens elittränare tillika specialidrottstränare i basket, medan den teoretiska delen genomförs både med hjälp av klubbens elittränare, men också av "externa" specialister. Uppdelningen på flera olika teorilärare är gjord för att åstadkomma bästa möjliga lärarkompetens och utbildningssituation för eleverna. Den praktiska undervisningen är uppdelad i fyra nivågrupperade undergrupper – två pojk- och två flickgrupper. Gruppindelningen ombesörjer att varje elev hamnar i en optimal träningsmiljö.

Elitsatsningen i basket sker i samarbete med Svenska basketbollförbundet, Södertälje basketbollklubb och gymnasieskolorna Torekällgymnasiet, Täljegymnasiet och Vackstanäsgymnasiet i Södertälje.

Södertälje basketbollklubb, SBBK, är en av landets ledande basketklubbar, med såväl bredd- som elitverksamhet. Klubbens elitverksamhet är mycket framgångsrik. Klubben har vunnit sammanlagt 122 svenska mästerskap.

Samtliga basketelever erbjuds möjligheter att träna och spela i något av klubbens utvecklings- eller representationslag, d.v.s. i det lag som bäst svarar mot elevens kompetens- och utvecklingsnivå.

Torekällgymnasiets, Täljegymnasiets och Vackstanäsgymnasiets elitsatsning i basket har som syfte att ge talangfulla ungdomar möjligheter att, ur ett sportsligt, ekonomiskt och socialt perspektiv, på bästa sätt kunna kombinera framgångsrika gymnasiestudier med kvalificerad elitidrottsutbildning.

Huvudmålet med basketutbildningen är att ständigt ligga i framkant av den nationella och internationella basketutvecklingen. Elever som söker sig till Torekällgymnasiet, Täljegymnasiet och Vackstanäsgymnasiet ska veta att de här har de allra bästa förutsättningarna att utveckla sin talang.

All praktik görs i Täljehallens lokaler som ligger centralt i Södertälje, som helt och hållet disponeras av SBBK. Täljehallen erbjuder utomordentliga träningsmöjligheter och träningen sker i samma lokaler som eleverna använder i samband med sin klubbträning. Den allmänna teorin genomförs i skolans egna lokaler, medan stora delar av den grenspecifika specialidrottsteorin genomförs i SBBK:s egna ändamålsenliga lokaler.

Den praktiska delen av undervisningen genomförs helt och hållet med hjälp av klubbens elittränare tillika specialidrottstränare i basket, medan den teoretiska delen genomförs både med hjälp av klubbens elittränare, men också av skolans egna idrottslärare samt av "externa" specialister. Uppdelningen på flera olika teorilärare är gjord för att åstadkomma bästa möjliga lärarkompetens och utbildningssituation för eleverna. Den praktiska undervisningen är uppdelad i fyra nivågrupperade undergrupper – två pojk- och två flickgrupper. Gruppindelningen ombesörjer att varje elev hamnar i en optimal träningsmiljö.

Studieupplägg

På de nationella idrottsutbildningarna läser eleverna 500 poäng specialidrott fördelad på tre undervisningstillfällen i veckan med både teoretisk och praktisk undervisning.

Torekällgymnasiet, Täljegymnasiet och Vackstanäsgymnasiet bedriver undervisning över de grenspecifika gränserna inom bland annat träningslära, näringslära och prestationspsykologi. Detta sker under ledning av personal utbildad inom respektive område. Din grenspecifika undervisning sker sedan tillsammans med en specialidrottsinstruktör speciellt utbildad för din idrott. Instruktören i din idrott ansvarar sedan för att koppla den teoretiska undervisningen till din specifika idrott. Ledarskapsutbildningen är däremot direkt grenspecifikt kopplad.

Vi som arbetar med NIU har lång erfarenhet av att arbeta med unga basketspelare/gymnasieungdomar och söker samt prioriterar elever som har en egen inre drivkraft och som tillsammans med oss vill utveckla goda vanor, utmanas, träna mycket och växa som basketspelare och som människor.

Vi prioriterar i vårt intag elever som är goda lagkamrater, tar eget ansvar och som vill göra en kombinerad satsning på såväl sitt basketspelande som sin skolgång.

Antagning

Ansökan inför läsåret 2023-2024 är öppen under perioden 1 september-1 december 2022.

Läs om antagningsprocessen på basketbollförbundets webbplats:

https://www.basket.se/svenskabasketbollforbundet/UTBILDNING/Basketgymnasium/

Ansök via denna länk:

https://gymnasieansokan.basket.se/

För att bli antagen på NIU basket måste du även bli antagen till det program du söker. Aktuella program finner ni på respektive skolas hemsida. Ansökan om programval till gymnasieskolan lämnas på vanligt sätt. Om plats i gymnasieskolan konkurrerar du med övriga sökande till de olika gymnasieprogrammen med ditt betyg från årskurs 9. 

Kontakt

Södertälje basketbollklubb, SBBK
Box 19064
152 26 Södertälje

Kontaktperson: Alexander Wikner
Arbete: +46 8 550 123 00
Mobil: +46 70 542 38 42
Epost: alexander.wikner@sbbk.se
Hemsida: http://www.sbbk.se/

 

Idrottskoordinator för NIU på Torekällgymnasiet och Täljegymnasiet
Andreas Lindbäck
Telefon: 070 7220379
E-post: andreas.lindback@sodertalje.se

Rektor och NIU-kontakt på Vackstanäsgymnasiet

 

Stefan Ruocco

Telefon: +46 8 522 980 19

E-post: stefan.ruocco@vackstanas.se

Hemsida: http://www.vackstanas.se/