NIU fotboll

Elitsatsningen på fotboll sker i samverkan med Svenska fotbollförbundet/Södermanlands fotbollsförbund, Södertälje Fotbollsallians (som representerar samtliga föreningar inom kommunen) och gymnasieskolorna Torekällgymnasiet och Täljegymnasiet.

Södertäljes Elitfotbollgymnasium (EFG) är certifierat som en nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) och Riksidrottsförbundet (RF).

Elitsatsningen sker i samverkan med SvFF/Södermanlands FF (SöFF), Södertäljes Fotboll-allians (SFA) och gymnasieskolorna Täljegymnasiet (TäGy) och Torekällgymnasiet (ToGy).

Eleven erbjuds specialsydda lösningar för att möjliggöra en utveckling från talang till
färdigutbildad elitspelare, i en miljö som präglas av professionalism och ständig utveckling. Spelarens utvecklingsarbete ska ske i nära samverkan med spelarens föreningsverksamhet och präglas av en samordnad helhetssatsning där spelaren sätts i centrum.

De tidigare allsvenska lagen Syrianska (nu i Div.1) och Assyriska (nu i Div.1) på herrsidan, samt Telge United FF (i Div.1 damer) utvecklar många unga talanger, där många gamla elever redan spelat i Damallsvenskan, Allsvenskan och som professionella spelare utomlands.

Samarbetet mellan alla aktörer ger goda förutsättningar för en hög kvalitet på verksamheten.
Alla fotbollselever erbjuds möjlighet att träna och spela i något av klubbarnas utvecklings- eller representationslag, det vill säga i det lag som bäst svarar mot elevens utvecklingsnivå.

Den praktiska fotbollsträningen bedrivs huvudsakligen på Södertälje Fotbollsarena, där skolan året runt har tillgång till en fullstor (105 x 65 meter) uppvärmd konstgräsplan. I direkt anslutning till denna anläggning finns också utrymmen för rehabträning, samt teorilokaler för upp till 70 personer. Utöver dessa träningsmöjligheter har skolan också tillgång till en inomhusanläggning på 40 x 80 m. med konstgräs, vilket garanterar att skolans fotbollsverksamhet i alla lägen har perfekta träningsförutsättningar.

Hur blir man antagen?

 • Testträningar
 • Intervjuer
 • Uttagning sker på idrottsliga meriter
 • För att bli antagen Elitfotbollsgymnasiet måste du även blivit antagen till det program du söker

Ansökan
Ansökan till NIU 21/22 måste göras före den 1 december 2021.

Här ansöker till NIU fotboll.

Studieupplägg

På de nationella idrottsutbildningarna läser eleverna 500 poäng specialidrott fördelade på tre undervisningstillfällen i veckan, med både teoretisk och praktisk undervisning. Specialidrotterna genomför vissa moment gemensamt med externa föreläsare på högsta nivå och andra moment är mer inriktade på specialidrottens specifika praktik och teori.

Under dina år på NIU-gymnasiet kommer du att uppleva en lärorik och utvecklande period. Utvecklingen på EFG är både inriktad mot praktik och teori. Den praktiska utbildningen syftar bland annat till att utveckla din fysiska status, teknik, speluppfattning samt din individuella spelförståelse. Den teoretiska utbildningen omfattar kunskaper i t.ex. träningslära, kost, idrottspsykologi och skadeförebyggande träning

De kurser vi läser inom ramen för NIU är följande:

Idrottsspecialisering 1 (praktik åk 1)

Idrottsspecialisering 2 (praktik åk 2)

Idrottsspecialisering 3 (praktik åk 3)

Tävlings och träningslära 1 (teori åk 1)

Utbildningar

Södertälje kommun kan i anslutning till NIU-utbildningen erbjuda följande utbildningsprogram:  

Täljegymnasiet:                 

 • Teknik
 • Ekonomi
 • Naturvetenskap
 • Samhällsvetenskapsprogrammen

Torekällgymnasiet:            

 • Bygg
 • El
 • Fordon
 • VVS
NIU-träning fotboll

Fotbollsträningen på EFG genomförs under läsåret 2020/2021 på måndagar och onsdagar. På måndagar startar samtliga tre årskurser samtidigt kl. 08.00 och genomför ett pass på 75-90 min (beroende på tema och total belastningssituation). Direkt efter träningspasset duschar eleverna och äter ett lättare mellanmål. 30 min efter träningspassets slut står det en buss klar för att transportera eleverna till respektive skola. Samtliga elever är tillbaka på sin skola i god tid före lunch eller dagens första lektion.

På onsdagarna startar eleverna i åk 1 och 2 kl. 08.00 med ett teoripass på cirka 60 min och därefter startar samtliga elever kl. 09.15 med det praktiska passet. I övrigt upprepas rutinerna från måndagens pass.

All praktisk träning är i första hand individuellt inriktad och syftar till att ge de enskilda spelarna bästa möjliga förutsättningar för individuell utveckling. Under utbildningens gång upprättar våra instruktörer tillsammans med eleven en individuell utvecklingsplan (IUP). Syftet med planen är att analysera och tydliggöra olika utvecklingsområden - såväl spetskompetenser som förbättringsområden - och på detta sätt göra eleven delaktig i sin individuella träning. Planen är ett levande dokument som följer eleven under gymnasietiden och är tänkt som ett verktyg som ska göra det möjligt för eleven att ”äga sin egen utveckling”. IUP:n underlättar utvärderingen av spelarens utveckling och IUP används också vid de IUP-samtal som hålls en gång per termin.

Instruktörer

Steven Younan  (huvudansvarig instruktör)  Uefa Elite Youth Advanced-utbildad. Flerårig assisterande tränare i Allsvenskan/Superettan. Talangutvecklare i Syrianska.
Mobil: +46 762 556 030
E-post: steve.younan@hotmail.se

Enrico Ostojic (instruktör)  Adv-utbildad
U17 U19 huvudtränare Viggbyholm. Flerårig talangutvecklingstränare i Syrianska mfl.
Mobil: +46 736 488 419
E-post: arcanacaelestia@hotmail.com

Håkan Jensgård (mv-instruktör)   
Uefa Advanced och Målvakt Advanced.  Sportchef Flickakademin Hammarby fotboll, målvaktsinstruktör Södermanlands FF.  
Mobil: +46 70 790 20 09 
E-post: hakanje@gmail.com