Riktlinjer för anpassningar i kommunens grund- och gymnasieskolor med anledning av covid-19

Riktlinjer för anpassningar i kommunens grund- och gymnasieskolor med anledning av covid-19      

Den 17 augusti startar skolorna i Södertälje verksamheten efter sommarlovet och alla elever hälsas välkomna. Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning har upphört och undervisningen kommer att ske på plats i skolorna. I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska risken för smittspridning gäller följande riktlinjer för Södertälje kommuns skolor. Varje skola ser dessutom över möjligheter att göra anpassningar utifrån sina lokala förutsättningar.

För att minska risken för smittspridning ska barn, elever och personal vara uppmärksamma på symtom som kan förekomma vid covid-19. Det gäller både lättare symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas.

Elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i minst två dagar innan man kommer tillbaka till skolan.

 

Inomhusmiljö, social samvaro och transporter

 • Anpassa schemat för gymnasieskolan med olika start- och sluttider för att undvika trängsel i skolrestaurangerna samt vid transport till och från skolan.
 • Uppmana elever och medarbetare att promenera, cykla eller använda andra sätt för att ta sig till skolan som inte belastar kollektivtrafiken om möjligt.

 • Undvik utflykter som innebär resor med kollektivtrafiken.
 • Öka avståndet mellan sittplatser i klassrum, matsal, caféer och andra utrymmen om det är möjligt.
 • Undvik större samlingar av elever i möjligaste mån. Det kan gälla i korridorer, matsalen, entréer, aula och andra gemensamma utrymmen.
 • Avstå eller anpassa aktiviteter som normalt sett samlar många personer i samma lokal, till exempel provskrivning i aula, öppet hus, föräldramöten eller musikföreställningar för elever och föräldrar.
 • Uppmana eleverna att om möjligt vistas utomhus på raster.
 • Se över möjligheter att förlägga verksamhet utomhus och undvik aktiviteter som inkluderar närkontakt, exempelvis i idrottsundervisningen.
 • Informera elever och personal om att man ska stanna hemma om man har symtom.

Handhygien

 • Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.
 • Placera ut handsprit på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel i entréer och matsalar.

Städning

 • Städa skolans lokaler, framför allt toaletter och ytor som bordsytor, dörrhandtag och räcken åtminstone en gång om dagen.

Prata med eleverna

 • Informera om pandemin och om de åtgärder samhället sätter in för att hindra smittspridningen. Öppna för samtal och diskussioner om pandemin och dess konsekvenser med eleverna, om möjligt med koppling till ämnesundervisningen.
 • Säkerställ att de elever som behöver stöd för att bearbeta och hantera situationen får det