Studenten

Denna sida är till för att informera och vägleda gymnasieelever om studentfirande men den riktar sig även till vårdnadshavare och till allmänheten. Informationen kommer från Polisen.

Polisens information och vägledning om studentfirande

I dokumenten på denna sida finns information, råd och regler kring studentfest, förberedelser och färdväg för studentekipage m.m.
De finns på svenska samt översatta till engelska och arabiska.

Körning av studentflak 2018

För varje studentflak som ska köra gymnasiestudenter vid studentavslutning ska en anmälan göras. Anmälan ska skickas in senast 13 april!
Anmälan av studentflak görs på blanketten "Klassanmälan studentflak 2018". Den laddas ned och öppnas i Word och kan fyllas i digitalt och mejlas in.