Våra gymnasieskolor

Gymnasieskolan är en frivillig skolform som du kan välja att börja när du har slutat i grundskolan. Du får söka till gymnasiet till och med det år du fyller 19 år.

I Södertälje finns tretton gymnasieskolor – fem kommunala och åtta fristående - med möjligheter till studier på nationella program med olika inriktningar. Vi har även introduktionsprogram för dig som inte är behörig att söka ett nationellt program. De olika gymnasieskolornas inriktningar kan du läsa om på deras webbplatser och i gymnasiekatalogen. Gymnasiesärskolan erbjuder nationella gymnasiesärskoleprogram och Individuellt program.


Vackstanäs gymnasieskola

FRISTÅENDE På Vackstanäsgymnasiet kan du läsa följande utbildningar: Textil design, Gymnasial trädgårdsmästare, Kock eller bagare/konditor, Idrottsprogrammet - NIU och LIU samt Gymnasiesärskola. Läs mer >


Wendela Hebbe

KOMMUNAL På Wendela Hebbegymnasiet kan du läsa följande program: Estetiska programmet, Samhällsvetenskapliga programmet - Sammedia, Teknikprogrammet, Språkintroduktion samt Individuellt alternativ - ASK. Läs mer >


Örjangymnasiet

FRISTÅENDE På Örjangymnasiet kan du läsa följande program: Naturvetenskapliga programmet och Estetiska programmet. Läs mer >