Våra gymnasieskolor

I Södertälje finns tolv gymnasieskolor – fyra kommunala och åtta fristående – med möjligheter till studier på nationella program med olika inriktningar. Vi har även introduktionsprogram för dig som inte är behörig att söka ett nationellt program. Gymnasiesärskolan erbjuder nationella gymnasiesärskoleprogram och Individuellt program.


Foucaultgymnasiet

KOMMUNAL På Foucaultgymnasiet kan du läsa följande utbildningar inom gymnasiesärskolan: Estetiska verksamheter, Fordonsvård och godshantering, Fastighet, anläggning och byggnation, Administration, handel och varuhantering samt Individuella program. Läs mer >


Järna naturbruksgymnasium

FRISTÅENDE På Järna Naturbruksgymnasium kan du läsa följande program: Naturbruksprogrammet med inriktning Lantbruk -ekologisk profil, samt Introduktionsprogram, om du inte nått full behörighet till det nationella Naturbruksprogrammet. Läs mer >


Novalisskolan
Novalisgymnasiet

FRISTÅENDE På Novalisgymnasiet i Järna kan du läsa estetiskt program, introduktionsprogram – individuellt alternativ och yrkesintroduktion, samt gymnasiesärskola. Läs mer >


Morabergs studiecentrum

KOMMUNAL På Morabergs studiecentrum kan du läsa följande introduktionsprogram: Yrkesintroduktion och Språkintroduktion. I anslutning till Morabergs studiecentrum så finns även det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) Läs mer >


Mälardalens tekniska gymnasium

FRISTÅENDE På Mälardalens tekniska gymnasium kan du läsa följande program: Teknik- och industritekniska programmet. Läs mer >


NTI-gymnasiet

På NTI-gymnasiet Södertälje kan du läsa följande program: Teknikprogrammet och IT-programmet (El- och energi-programmet med IT-inriktning). Läs mer >


Praktiska gymnasiet i Södertälje

FRISTÅENDE På Praktiska gymnasiet kan du läsa följande program: Barn och fritid, Bygg och anläggning, El och energi, Fordon och transport, Hantverk, Hotell och turism, Naturbruk, Restaurang och livsmedel, Vård och omsorg. Läs mer >


S:ta Ragnhildgymnasiet

FRISTÅENDE På S:ta Ragnhildgymnasiet kan du läsa följande program: Naturvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet. Läs mer >


Torekällgymnasiet

KOMMUNAL På Torekällgymnasiet kan du läsa följande program: Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet och NIU. Läs mer >


Täljegymnasiet

KOMMUNAL På Täljegymnasiet kan du läsa följande utbildningar: Ekonomiprogrammet, International Baccalaureate, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetarprogrammet, Teknikprogrammet, Individuellt alternativ (IA Tälje) samt NIU (Nationell idrottsutbildning) och LIU (Lokal idrottsutbildning). Läs mer >