Aktuellt

Ny möjlighet för dig som söker gymnasiesärskolan

2017-03-24

Foucaultgymnasiet och Täljegymnasiet - Gryning startar till hösten en ny grupp för elever som tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan. Gruppen riktar sig till dig som vill söka ett nationellt program på Foucaultgymnasiet, men som vill gå integrerat med elever som läser introduktionsprogrammet på Täljegymnasiet.

Introduktionsprogrammet kallas för Gryning och finns i trevliga lokaler högst upp i Täljegymnasiet.

Välkommen till öppet hus onsdagen den 5 april klockan 17.00 i Grynings lokaler på Täljegymnasiet

Du som kan söka tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan och vill gå ett av Foucaultgymnasiets program: AHV (administration, handel och varuhantering), FOG (Fordonsvård och godshantering), FAB (Fastighet, anläggning och byggnation) och ES (Estetiska verksamheter).

  • Du söker och antas till gymnasiesärskolan Foucaultgymnasiet och läser enligt gymnasiesärskolans läroplan.
  • Du kommer att undervisas av lärare från båda skolorna.
  • Gruppen kommer att ha ett hemklassrum på Gryning där ni läser gymnasiesärskolegemensamma ämnen som svenska, engelska, matematik med mera.
  • I gruppen går du integrerat med elever som läser gymnasieskolans introduktionsprogram på Gryning. Det innebär att du som söker får en utmaning i ditt lärande.
  • Yrkeskurserna som gymnasiesärskolan erbjuder, läser man vanligtvis i andra yrkesanpassade lokaler kopplade till yrkesutbildningen.
  • Beroende av vilket program du går kan du ha några lektioner i Foucaultgymnasiets lokaler, till exempel hemkunskap.
  • För dig som tillhör målgruppen är fördelen med att gå gymnasiesärskolan, till skillnad från individuellt alternativ, att du får en yrkesinriktad utbildning med gymnasiesärskolebevis.

Anmäl med ett mejl att du vill komma på öppet hus till linda.bjuvgard@sodertalje.se .

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta Emma Rosengren på Foucaultgymnasiet och Peter Eriksson på Gryning. På Utbildningskontoret finns Lotten Johansson som också svarar på frågor om gymnasieantagningen.

Med vänlig hälsning,

 


Emma Rosengren

Rektor Foucaultgymnasiet         
emma.rosengren@sodertalje.se
08-5230 4509

          


Peter Eriksson

Biträdande rektor Gryning
peter.eriksson@sodertalje.se
08-5230 2922

 

 


Karin Bagge
Studie- och yrkesvägledare
Utbildningskontoret/Gymnasieantagningen
karin.bagge@sodertalje.se
08-52301767