Aktuellt

Välkommen till Öppet hus och informationskväll på Foucaultgymnasiet 25 januari!

2018-01-10

Möjligheter och utmaningar till alla!

Foucaultgymnasiet är en kommunal gymnasiesärskola. Hos oss går cirka 70 elever.  Skolan ligger centralt i Södertälje.  Vi har fyra nationella program och individuellt program. 

På Foucaultgymnasiet får eleverna en undervisning som både stöttar och utmanar. Undervisningen ger en helhet som förenar de teoretiska och praktiska ämnena. Det finns moderna tekniska hjälpmedel som underlättar lärandet och ledorden ”trygghet, kunskap och delaktighet” genomsyrar vardagen i skolan. Målet är att eleverna ska bli så självständiga som möjligt och få med sig kunskaper som hjälper dem till arbete och en meningsfull fritid

Den 25:e januari klockan 9 – 10.30 välkomnar vi elever i åk 9 med medföljande personal att ta del av vår verksamhet. Klockan 18.00 är vårdnadshavare välkomna för en infokväll där vi presenterar skola och fritids och det finns möjlighet att ställa frågor till rektor, lärare, elevassistenter och elevhälsan.

 

Våra program:

Individuella program (IV)

Individuella program i gymnasiesärskolan är till för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna. Där läser eleven ämnesområden istället för ämnen. Vi har tre klasser med elever som går individuella program. 

 

Administration, handel och varuhantering (AHV)

Programmet för administration, handel och varuhantering är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete med administration, handel och varuhantering. Foucaultgymnasiet har ett eget café som kan användas för undervisning och vi har ett bra kontaktnät för APL-platser.  Alla elever ges möjlighet att ta truckkort.

 

Fordonsvård och godshantering (FOG)

Programmet för fordonsvård och godshantering är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete med till exempel fordonsvård, lagerhållning och godshantering.  Foucaultgymnasiet har en egen fordonsverkstad för undervisning i yrkeskurser och ett bra kontaktnät med APL-platser för fordonseleverna.  Alla elever ges möjlighet att ta truckkort.

 

Fastighet, anläggning och byggnation (FAB)

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete med till exempel tillsyn, underhåll och reparationer när det gäller fastigheter och anläggningar såväl utomhus som inomhus. Foucaultgymnasiet samarbetar med Bommersvik konferens där flera elever gör sin APL. Alla elever ges möjlighet att ta truckkort och röjsågskort.

 

Estetiska verksamheter (ES)

Programmet för estetiska verksamheter ska ge eleverna kunskaper om olika estetiska uttrycksformer. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete där estetisk förmåga tas till vara. Programmet ska även kunna leda till fortsatta studier till exempel inom folkbildningen. Foucaultgymnasiet har ett tvålärarsystem för estetisk verksamhet med bild- och dramalärare som samarbetar i ämnesspecifika salar som bild-, keramik- och dramasal.

 

SAT – ett samarbete med Gryningsskolan

En grupp elever som går något av våra nationella program och samläser med elever från individuellt alternativ på Täljegymnasiet, Gryning.

 

Fritids

För dig som beviljats korttidstillsyn före och efter skoldagen har vi fritids före och efter skolan samt under lov.

 

Hoppas att vi ses på öppet hus eller infokvällen! Har du frågor är du välkommen att kontakta mig.

 

Med vänliga hälsningar,

Emma Rosengren

Rektor, Foucaultgymnasiet

 

emma.rosengren@sodertalje.se

08-52304509