Aktuellt

Välkommen till Öppet hus och informationskväll på Foucaultgymnasiet!

2018-09-27

Tisdag den 16 oktober bjuder vi in till både Öppet hus och informationskväll.

Foucaultgymnasiet är en kommunal gymnasiesärskola. Hos oss går cirka 70 elever. Skolan ligger centralt i Södertälje. Vi har fyra nationella program och individuella program.

På Foucaultgymnasiet får eleverna en undervisning som både stöttar och utmanar. Undervisningen ger en helhet som förenar de teoretiska och praktiska ämnena. Det finns moderna tekniska hjälpmedel som underlättar lärandet och ledorden "trygghet, kunskap och delaktighet" genomsyrar vardagen i skolan. Målet är att eleverna ska bli så självständiga som möjligt och få med sig kunskaper som hjälper dem till arbete och meningsfull fritid

Den 16 oktober klockan 9.00–10.30 välkomnar vi elever i åk 7-9 med medföljande personal att ta del av vår verksamhet. Klockan 18.00 är vårdnadshavare välkomna för en infokväll där vi presenterar skola och fritids och där det finns möjlighet att ställa frågor till rektor, lärare, elevassistenter, elevhälsan samt kommunens särskolesamordnare.

Hoppas att vi ses på öppet hus eller infokvällen! Har du frågor är du välkommen att kontakta mig.


Med vänliga hälsningar,
Emma Rosengren
Rektor, Foucaultgymnasiet
emma.rosengren@sodertalje.se
08-5230 4509