Om skolan

Foucaultgymnasiet är en kommunal gymnasiesärskola i Södertälje.

Vi finns på Erik Dahlbergs väg, mitt emot Södertälje sjukhus, bredvid Täljegymnasiet.

Foucaultgymnasiets lokaler är ljusa, moderna och tillgänglighetsanpassade. 

Skolan har omkring 70 elever och drygt 40 personal.