Vår verksamhetsidé

Möjligheter och utmaningar till alla!

Foucaultgymnasiet ska ge kunskaper för arbete, boende och fritid i en framtid med största möjliga självständighet och för ett fortsatt lärande. Eleven utvecklar god självkänsla, medvetenhet om funktionsnedsättning och strategier för att hantera denna.


Våra viktigaste perspektiv är det inkluderande och det kommunikativa, efter vars och ens förutsättningar, i socialt samspel och med IKT som verktyg. 

Fokus i verksamheten är kunskap, trygghet och delaktighet, där identitet och självständighet stärks genom att säkerställa att eleverna lyckas. 

Vi lär genom sammanhang, teori och praktik vävs ihop och utgår tydligt från programmål. Genom estetiska uttrycksmedel tas alla sinnen till vara och kunskaper befästs genom repetition. Eleven motiveras, uppmuntras och utmanas för att ständigt nå högre mål. 

Vi lockar till lärande!