Estetiska verksamheter  (ES)

Tycker du om att skapa, stå på scen, dansa eller arbeta med teater och teaterproduktion? I så fall är programmet för estetiska verksamheter något för dig.

Eleverna får grundläggande kunskaper inom estetiska verksamheter och uttrycksformer. Genom att arbeta med drama, bild och annat skapande utvecklar programmet elevernas självkännedom och självständighet inför vuxenlivet. Utbildningen kan leda till att eleven kan delta i olika konstnärliga projekt, fortsätta studera eller arbeta inom yrken där man får ge uttryck för sin estetiska kompetens.

APL - arbetsplatsförlagt lärande

Under sina fyra år på gymnasiesärskolan ska eleven göra 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL. Det innebär att vissa kurser utförs på en riktig arbetsplats. Eleverna får erfarenhet av arbetslivet och de teoretiska kunskaperna ska omvandlas till praktisk erfarenhet. Våra utbildningar syftar alltid till att eleven ska bli så självständig som möjligt och APL:en är en viktig del av den utvecklingen. 

Programmet för estetiska verksamheter har ingen utpräglad yrkesinriktning, därför kan APL:en utföras inom en mängd olika yrkesområden där estetiska förmågor tas tillvara. 

Skapande och kreativa lärmiljöer 

Foucaultgymnasiet har välutrustade salar för drama, bild och keramik. Vi använder oss också av stadens generösa kulturutbud och är ofta ute i verkligheten och hämtar inspiration och kunskap. Eleverna är både kulturkonsumenter och kulturproducenter. Varje år deltar vi i Södertäljes kulturfestival och det är inte ovanligt att våra elever spelar huvudrollen i festivalens olika evenemang.  


Programblad (pdf)