Aktuellt på Morabergs studiecentrum

Information från Svenska kyrkan i Södertälje om möjlighet att få matlåda

2020-03-20

Äldre och personer i riskgruppen uppmanas på grund av Coronaviruset att inte lämna sina hem, och gymnasieskolor stängs vilket påverkar att ungdomarna inte får lunch i skolan. Södertälje pastorat kommer därför från och med måndag 23/3 att dela ut matlådor varje måndag kl.16.30-19.00 och torsdag kl.11.00-13.00. Matutdelningen är för alla Södertäljebor som känner ett behov av att få mat i dessa svåra tider. Då vi har begränsat med personal och bilar önskar vi att du som har möjligheten i första hand kommer och hämtar din matlåda på Mälaregatan 4, men om du är i riskgruppen och inte vill gå ut har vi möjlighet att komma med maten och lämna den utanför din dörr.

Cecilia Granath från Svenska kyrkan (som brukar vara hos oss på Morabergs studiecentrum för att fika och prata i biblioteket på onsdagar) finns på telefon 08-550 91 402, 0725–511 488. Det går bra att kontakta henne om man har frågor om matlådorna. Hon finns också som stöd om man känner sig orolig och behöver någon att prata med.

Här är länken för att anmäla att man önskar mat: https://docs.google.com/forms/d/1rZOXYnSd3n5JVQJfQ_-BTxPGwDvQmP7DPfRuAX_JSh4/viewform?edit_requested=true

Länken för att anmäla att man önskar mat finns även på: https://www.facebook.com/svenskakyrkanisodertalje