Elevhälsa

Här på Morabergs studiecentrum består elevhälsoteamet av studie- och yrkesvägledare, kurator, sjuksköterska och speciallärare.

Vad behöver du hjälp med idag? 

Jag heter Liza Skog Larsen och arbetar som kurator på Morabergs studiecentrum. Hos mig kan du få hjälp och stöd med studier, din sociala situation eller annat. Du kan välja att komma enskilt och prata om för dig viktiga saker eller bjuda med andra viktiga personer som t ex. familjemedlem, kamrat eller lärare.

Liza Skog Larsen, kurator

Tel: 08-523 062 67 
Christina.backman-turai@sodertalje.se

Skolsköterskan arbetar med förebyggande hälsovård, enskilt och/eller i grupp. Skolhälsovården har också ett särskilt ansvar för att bevaka och förbättra skolsituationen för elever med medicinskt handikapp och långvariga sjukdomar. Tider för sköterskans öppna mottagning anslås utanför mottagningen, men du kan också boka tid för samtal- lägg en lapp i brevlådan utanför mottagningen, maila eller ring.

 

Helena Efraimsson, speciallärare

Tel: 08-523 062 68 
helena.efraimsson@sodertalje.se


Pernilla Karlsson, speciallärare

Tel: 08-523 012 16 
Pernilla.Karlsson@sodertalje.se

Här på Morabergs studiecentrum är det jag som heter Lotta som arbetar som studie- och yrkesvägledare (SYV). Jag träffar gärna dig för ett individuellt vägledningssamtal där du får berätta dina drömmar och stödja dig genom vad du vill göra i framtiden gällande studier och yrkesliv.

Lotta Arvidsson Eklind, SYV

Tel: 08-523 062 63 
lotta.arvidssoneklind@sodertalje.se