Elevhälsa

Här på Morabergs studiecentrum består elevhälsoteamet av studie- och yrkesvägledare, kurator, sjuksköterska och specialpedagog.

Vad behöver du hjälp med idag? 

Kurator

Jag heter Liza Skog Larsen och arbetar som kurator på Morabergs studiecentrum. Hos mig kan du få hjälp och stöd med studier, din sociala situation eller annat. Du kan välja att komma enskilt och prata om för dig viktiga saker eller bjuda med andra viktiga personer som t ex. familjemedlem, kamrat eller lärare.

Liza Skog Larsen, kurator

Tel: 08-523 062 67 
liza.skog-larsen@sodertalje.se

Skolsköterska

Skolsköterskan arbetar med förebyggande hälsovård, enskilt och/eller i grupp. Skolhälsovården har också ett särskilt ansvar för att bevaka och förbättra skolsituationen för elever med medicinskt handikapp och långvariga sjukdomar. Tider för sköterskans öppna mottagning anslås utanför mottagningen, men du kan också boka tid för samtal- lägg en lapp i brevlådan utanför mottagningen, maila eller ring.

Daniela Ahlgren, Skolsköterska

Tel: 08-523 013 53

daniela.ahlgren@sodertalje.se

SYV

Här på Morabergs studiecentrum är det Lotta Arvidsson Eklind och Ulla Särä Jerkku som arbetar som studie- och yrkesvägledare (SYV).Det går bra att kontakta dom för ett individuellt vägledningssamtal om vad du vill göra i framtiden gällande studier och yrke.

Tel: Lotta  08-523 062 63 

       Ulla     08-523 01327

 

Specialpedagog

Elever som flyttar in till kommunen och vill börja på Språkintroduktion kontaktaktar Rebecka Lindberg

Tele: 08-523 012 16

rebecka.lindberg@sodertalje.se