Om skolan

Morabergs studiecentrum är en del av gymnasieskolorna i Södertälje. På Morabergs studiecentrum studerar elever för att få behörighet till yrkesprogram, högskoleförberedande gymnasieprogram, annan utbildning eller för att gå vidare till arbetsmarknaden.

På Morabergs studiecentrum arbetar personal med spetskompetens för elever som saknar något eller några ämnen för att vara behöriga till gymnasiet.

Undervisningen är individbaserad vilket innebär att alla elever har en egen studie- och utvecklingsplan utifrån just sina förutsättningar och förkunskaper.

Morabergs studiecentrum arbetar även nära näringslivet då många elever ska kombinera studier med yrkespraktik.

Bild på Susanne  Jedenborg

Susanne Jedenborg

Rektor Telefon: 08-523 012 23 E-post: susanne.jedenborg@sodertalje.se