Personal

Kontaktuppgifter för personal på Morabergs studiecentrum:

Skolledare


Susanne Jedenborg, rektor

Tel: 08-523 012 23

susanne.jedenborg@sodertalje.se


Ann-Marie Bäck Bladh, bitr. rektor

Tel: 08-523 030 05
ann-marie.back-bladh@sodertalje.se

 

Elevhälsa


Liza Skog Larsen kurator

Tel: 08-523 062 67 

liza.skog-larsen@sodertalje.se

 

Daniela Ahlgren, Skolsköterska

Tel: 08- 523 013 53

daniela.ahlgren@sodertalje.se

 

Agneta Haptén, SYV (arbetar torsdagar)

Tel: 08-523 01275

agneta.hapten@sodertalje.se

 

Lotta Arvidsson Eklind, SYV

Tel: 08-523 062 63

lotta.arvidssoneklind@sodertalje.se

 

Rebecka Lindberg, Specialpedagog

Tel: 08-523 012 16

rebecka.lindberg@sodertalje.se

 

Stephen Mulera, fritidsledare, elevassistent

stephen.mulera@sodertalje.se 

 

Administration


Marie Pettersson, skoladministratör

Tel: 08-523 015 93

marie.pettersson@sodertalje.se

 

Café

 

Nevret Varli, café/skolvärdinna

Tel: 08-523 012 29

 

IT

Fredrik Fredriksson

Tel: 08-523 045 56
fredrik.fredriksson@soderalje.se

KAA (Kommunala aktivitetsansvaret) 

 

Karolina Johansson, Socionom

Karolina.Johansson@sodertalje.se

 

Sahar Shaker, Socionom

Tel: 08-523 028 67

sahar.shaker@sodertalje.se

 

Simon Malmborg, Socionom

Tel: 08-523 062 68
simon.malmborg@sodertalje.se

 

Skolvärdinna

Therese Åsberg

Tel: 08-523 012 19

therese.asberg@sodertalje.se

 

Vaktmästeri


Jan Susi, vaktmästare

Tel: 08-523 021 27

jan.susi@sodertalje.se

Colette Lian

colette.lian@sodertalje.se

 

Lärare


Anders Gustafsson , förstelärare, SO 

Tel: 08-523 030 04
anders.gustafsson@sodertalje.se


Anette Franzén, svenska som andraspråk

Tel: 08-523 012 31
anette.franzén@sodertalje.se

 

Ann-Christin Nyström, svenska, svenska som andraspråk, engelska

Tel: 08-523 030 84
ann-christin.nystrom@sodertalje.se

 

Annika Söderberg, bild, religion

Tel: 08-523 01276
annika.soderberg@sodertalje.se

 

Aree Bahow, förstelärare, matematik och NO

Tel: 08-523 031 28

Aree.bahow@sodertalje.se

 

Berit Palmgren, SVA

berit.palmgren@sodertalje.se

 

Carl Lidberg, idrott, engelska

Tel: 08-523 012 10
carl.lidberg@sodertalje.se

 

Dzintra Fonzovs Thornqvist, SVA

dzintra.fonzovsthornqvist@sodertalje.se

 

 

Faramarz Asgharian, matematik

Tel: 08-523 037 47

faramarz.asgharian@sodertalje.se

 

Helen Panikian, SO, svenska som andraspråk

Tel:08-523 012 43

helene.panikian@sodertalje.se

 

Helle Bäckström, NO

Tel: 08-523 030 96

helena.lillstrang@sodertalje.se


Hesna Köhler, förstelärare, arabiska, engelska och franska

Tel: 08-523 031 72 

hesna.kohler@sodertalje.se


Ing-Marie Andersson Enstad, svenska som andraspråk

Tel: 08-523 027 97 

ing-marie.anderssonenstad@sodertalje.se

 

Ingrid Stark, svenska som andraspråk

Tel: 08-523 067 83

ingrid.stark@sodertalje.se

 

Jörgen Krüsell, handel

Tel: 08-523 038 92

jorgen.krusell@sodertalje.se

 

Karmen Kolar Olofsson, matematik (föräldraledig HT18)

Tel: 08-523 012 26

karmen.kolar@sodertalje.se

 

Kristina Ojanne, vård

Tel: 08-523 066 60 

kristina.ojanne@sodertalje.se

 

Marcus Jungberg, MC

Tele: 08523 049 78

marcus.jungberg@sodertalje.se

 

Mattias Nyberg, matematik

mattias.nyberg@sodertalje.se

 

Ninve Isik, förstelärare, engelska och svenska som andra språk

Tel: 08-523 030 03

ninve.isik@sodertalje.se

 

Pauline Smensgård, engelska och svenska som andra språk

Tel: 08-523 012 32

pauline.smensgard@sodertalje.se


Sabine Sandelin Areström, svenska som andra språk, pedagogik och hälsopedagogik

Tel: 08-523 041 36

Sabine.Sandelin-Arestrom@sodertalje.se

 

Sundus Shamon, matematik och NO

Tel: 08-523 063 67

sundus.shamon@sodertalje.se

 

Susanne Lundberg, svenska som andra språk

Tel: 08-523 022 49

susanne.lundberg@sodertalje.se

 

Thomas Rundberg, praktiksamordnare

Tel: 08-523 013 91

thomas.rundberg@sodertalje.se

 

Urban Härdin, SO, svenska som andraspråk

Tel: 08-523 015 95

urban.hardin@sodertalje.se