Individuellt alternativ

Detta är en utbildning som utformas för varje enskild elev och den kan sträcka sig 2-3 år.

Individuellt alternativ vänder sig till dig som inte nått upp till kunskapskraven i årskurs 9  p.g.a. kort tid i Sverige, haft svag motivation i grundskolan eller behöver extra hjälp och stöd.

Individuellt alternativ leder dig vidare till t.ex yrkesintroduktion, nationellt program inom gymnasieskolan, Komvux eller folkhögskola.

Du kan läsa följande grundskoleämnen: svenska/svenska som andra språk, engelska, matte, samhällskunskap, geografi, historia, religion, biologi, kemi, fysik, teknik och musik.

Utbildningen kan innehålla gymnasiekurser och även praktik.