Språkintroduktion

Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har anlänt till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller annan utbildning.

På språkintroduktion kan eleven också få undervisning i andra grundskole- och gymnasieämnen som eleven behöver för sin fortsatta utbildning.

Utbildningen läggs upp efter att elevens kunskaper validerats, det vill säga att man har tagit reda på vilken nivå av utbildning som passar eleven.

Språkintroduktion är inte sökbar utan individuellt anpassad efter varje enskild elevs behov.

Vi erbjuder svenska, matematik, engelska, NO-ämnen och SO-ämnen , teknik, modersmål och moderna språk och eventuellt idrott och bild.

Elever som flyttar in till kommunen och vill börja på Språkintroduktion kontaktar Rebecka Lindberg, specialpedagog.

Tele: 08-523 01216.

rebecka. lindberg@sodertalje.se