Preparandutbildning

Preparandutbildningen är till för dig som behöver fler godkända betyg för att kunna gå på ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Utbildningen är anpassad för dig som är studiemotiverad och den utformas för varje enskild elev och pågår högst ett år.

För att kunna klara av preparandutbildningen på ett år måste du ha betyg i minst fyra ämnen varav minst ett av betygen är i svenska/svenska som andra språk, engelska eller matematik. Du ska även ha uppnått årskurs 8- nivå i svenska.

Vi erbjuder följande grundskoleämnen: svenska/svenska som andra språk, engelska, matte, samhällskunskap, geografi, historia, religion, biologi, kemi, fysik, teknik och musik.

Är du godkänd i svenska/ svenska som andra språk, matte och engelska får du läsa gymnasiekursen i dessa tre ämnen för att förbereda dig inför gymnasiet.