Aktuellt

Prövning

2019-06-17

Under läsåret 19/20 kommer vi att erbjuda 4 olika prövningar. Två av dessa är dessutom prövningar som kan sökas av personer som inte är inskrivna i skolan.

Följande datum för prövningar är:

14 augusti klockan 08.30-11.30, senaste anmälan den 14 juni.

4 november klockan 08.30-11.30 EXTERN PRÖVNING

2 mars klockan 08.30-11.30 EXTERN PRÖVNING 

18 maj klockan 08.30-11.30

Anmälan till dessa prövningar görs digitalt genom att fylla i blanketten ”Anmälan till prövning”.  Anmälan till Prövning mall.pdf                        

Denna blankett skall lämnas in 3 veckor innan prövningen (om inget annat angivits) via mail till Wiktoria Lundbergh, administratör Täljegymnasiet. wiktoria.lundbergh@sodertalje.se

Ni som anmäler er till extern prövning kommer att få en faktura hemskickad på 500 kronor. Fakturan ska vara betald minst 2 veckor innan prövningstillfället för att er ansökan skall vara giltig.

Vid frågor kring prövningar kontakta Gustav Johansson, enhetschef Täljegymnasiet. gustav.johansson@sodertalje.se