Elevhälsans medicinska insats

Jag heter Katja Saado och arbetar som skolsköterska på Täljegymnasiet.

Jag finns på plats alla dagar i veckan. För att enklast nå mig/boka tid skicka meddelande i V-klass,mail eller sms till min mobil.

Här på Täljegymnasiet så arbetar jag främst med hälsofrämjande och förebyggande insatser som MI-samtal och att upprätthålla eller förbättra den fysiska och psykiska hälsan. Enklare sjukvårdsinsatser i akuta situationer kan tas omhand här hos mig, men vid behov hänvisar /remitterar jag till vårdcentraler eller andra specialister.

Vi har tillgång till skolläkare ca en gång i månaden och tid till skolläkaren bokas genom skolsköterskan. Som elev eller vårdnadshavare kan du alltid kontakta mig för rådgivning.

Alla elever i åk1 på gymnasiet kallas till ett enskilt hälsosamtal. Elever med stor frånvaro eller andra svårigheter kallas också till skolsköterskan för ett hälsosamtal. Skolsköterskan är en del av elevhälsoteamet och har ett tätt samarbete med kurator, studie och yrkesvägledare och skolledning, men även med lärarna på skolan som vi träffar kontinuerligt. Vi arbetar även vid behov med hälsofrämjande undervisning och tillför medicinsk kunskap i det dagliga pedagogiska arbetet.

Min ambition är att eleverna på Täljegymnasiet ska få professionell vägledning i frågor rörande fysisk och psykisk hälsa samt att de ska ha tillgång till evidensbaserade metoder och få gå på en skola där samtliga elever ges möjlighet att klara sina gymnasiestudier på bästa möjliga sätt.

Bild på Katja Saado

Katja Saado Täljegymnasiet

Skolsköterska Telefon: 08-523 043 50 E-post: katja.saado@sodertalje.se Adress: Erik Dahlbergs väg 1 - 3, 152 40 Södertälje
Öppet tider och övrig information

Jag har öppen mottagning mån-fre kl 13.00-14.00.

På denna öppna mottagning kan man få hjälp med enklare sjukvårdande insatser i akuta situationer och men ofta hänvisar jag elever vidare till vårdcentral eller andra specialister beroende på behov. Man kan även komma på öppen mottagning för att boka en tid om man önskar ett längre besök. Vi har tillgång till skolläkare ca en gång i månaden och tid till skolläkaren bokas genom skolsköterskorna. Som elev eller vårdnadshavare kan du alltid kontakta mig för rådgivning.

Alla elever i åk1 på gymnasiet kallas till ett enskilt hälsosamtal. Elever med stor frånvaro eller andra svårigheter kallas också till skolsköterskan för ett hälsosamtal. Skolsköterskan är en del av elevhälsoteamet och har ett tätt samarbete med kurator, studie och yrkesvägledare och skolledning, men även med lärarna på skolan som vi träffar kontinuerligt. Vi arbetar även vid behov med hälsofrämjande undervisning och tillför medicinsk kunskap i det dagliga pedagogiska arbetet.

Min ambition är att eleverna på Täljegymnasiet ska få professionell vägledning i frågor rörande fysisk och psykisk hälsa samt att de ska ha tillgång till evidensbaserade metoder och få gå på en skola där samtliga elever ges möjlighet att klara sina gymnasiestudier på bästa möjliga sätt.