Specialpedagog

Jag heter Giuseppe Caputo, är specialpedagog och har som huvuduppgift att skapa goda förutsättningar för lärande och utveckling i skolan.

Jag ger stöd och råd till alla elever som vill förbättra sin studiegång.  Stödet kan handla om enskilda samtal, kartläggning av elevens behov, förslag på individuella- och/eller gruppanpassningar, förslag på studieteknik, kompensatoriska hjälpmedel som till exempel digitala hjälpmedel med mera. Vid behov ordnar jag särskilt stöd och skriver åtgärdsprogram.

Jag besöker lektioner för att se hur undervisningen fungerar. I samband med det samarbetar jag vanligen med ledningen och annan berörd personal för att se till att lärmiljön blir så bra som möjligt.  

Jag, tillsammans med skolledningen, kuratorn, skolsköterskan och studievägledaren ingår i skolans elevhälsoteam vars främsta uppgift är att främja elevers lärande, utveckling och hälsa.

Jag strävar efter att se till att eleverna mår bra, att de får god ledning och stimulans, att de känner sig inkluderade, trygga och delaktiga samt att de utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. Eleven i centrum, goda relationer, tydlig kommunikation, öppenhet, samarbete och en god struktur är viktiga ledord i mitt arbete.

 

Öppettider & kontakt

Jag har öppen mottagning för elever, personal och föräldrar på måndagar och fredagar kl. 15.00 -16.00, men är ofta tillgänglig även vid andra tider. Jag sitter i rum E207, bredvid receptionen. I övrigt kontaktar du mig enklast via e-mejl eller V-klass.

Känn dig välkommen!

Bild på Giuseppe Caputo

Giuseppe Caputo

Specialpedagog Telefon: 08-523 042 88 E-post: giuseppe.caputo@sodertalje.se Adress: Erik Dahlbergs väg 1 - 3, 152 40 Södertälje
Bild på Anna Franzén

Anna Franzén

Specialpedagog IA Tälje Telefon: 08-523 042 29 E-post: anna.franzen@sodertalje.se Adress: Erik Dahlbergsväg 1-3, 151 89 Södertälje